Anunț privind procesul de desemnare a Președintelui Consiliului de administrație al  Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Anunț privind procesul de desemnare a Președintelui Consiliului de administrație al Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) organizează procedura de selecție a candidaților în vederea asigurării funcției de Președinte al Consiliului de administrație al F.G.D.S.P.P., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 13.12.2022. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 10.11.2022, ora 23:59.
Președintele Consiliului de administrație al F.G.D.S.P.P. trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private și să nu se afle în situații de incompatibilitate, conform art. 7 din Legea nr. 187/2011, astfel:
să fie rezident în România, să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională şi o experienţă de cel puţin 5 ani într-una din activităţile: financiar-bancară, de asigurări şi reasigurări, de investiţii, juridică, legislativă sau executivă din domeniul pensiilor private;
să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa această funcţie;
să nu fie membru al vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului;
să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar cu privire la condamnare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru infracțiunile de bancrută simplă, bancrută frauduloasă și gestiune frauduloasă prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare și, ulterior abrogării acesteia, de către Codul Penal;
să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal;
să nu fie persoană nominalizată în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, cu modificările ulterioare, precum și în lista întocmită potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;
membrii Consiliului de administrație al F.G.D.S.P.P. nu pot fi soţi, rude sau afini până la gradul al doilea între ei;
membrii Consiliului de administrație al F.G.D.S.P.P. nu pot fi membri în niciun consiliu de administrație, consiliu de supraveghere sau membri în directorat la un administrator ori furnizor de pensii private.
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, consiliul de administrație al F.G.D.S.P.P. este format din trei membri, dintre care Președintele Consiliului de administrație este desemnat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Conținutul dosarului de candidatură, precum și alte detalii cu privire la procedura de selecție pot fi consultate AICI.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0