ARB susține formarea profesorilor printr-un nou program de educație financiară

ARB susține formarea profesorilor printr-un nou program de educație financiară

Asociaţia Română a Băncilor (ARB) a lansat prima ediție a Programului Formare de Formatori „Educaţie şi Competenţă Bancară pentru profesori” prin care grupe de formatori specializaţi, cadre didactice din şcoli şi licee, sunt pregătite în scopul diseminării conceptelor financiar-bancare în rândul elevilor şi tinerilor. Comunitatea bancară din România sprijină societatea în ansamblu în mod direct, prin astfel de cursuri de formare economico-financiară a profesorilor, pentru a crește şansele de incluziune financiară a tinerei generaţii.

Programul ARB, dezvoltat cu sprijinul Institutului Bancar Român (IBR), se adresează profesorilor care predau sau urmează să susțină disciplina opţională „Educaţie financiară”. Cursul este primul program intensiv de educație financiar – bancară dedicat profesorilor din România și urmărește aprofundarea sau înțelegerea conceptelor cheie în ceea ce privește funcționarea sistemului bancar pe care le vor disemina elevilor în cadrul orelor de dirigenţie, economie şi educaţie financiară /antreprenorială. În acest mod crește receptivitatea elevilor față de domeniul bancar și își dezvoltă un comportament responsabil faţă de resursele financiare.

„Nevoia de educaţie financiară la nivel național este considerabil mare, dar un lucru îmbucurător este că Strategia de dezvoltare a României include tactici de atenuare a deficitului în raport cu media europeană. Asociaţia Română a Băncilor are ca obiectiv strategic creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor, acesta fiind inclus și în Strategia Naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 aprobată de Guvern. Ne manifestăm întreaga disponibilitate în vederea realizării acestui deziderat. Toate aceste demersuri au un scop comun, și anume, introducerea educației financiare ca materie obligatorie în școli”, a declarat Sergiu Oprescu, preşedintele Consiliului Director al ARB.

„Institutul Bancar Român, fondat de Banca Naţională a României şi de Asociaţia Română a Băncilor, reprezintă o platformă de educaţie în domeniul financiar-bancar, dedicată atât specialiştilor din acest domeniu, dar şi publicului larg, tinerilor şi elevilor, prin misiunea sa de educator strategic la nivelul economiei naţionale. Prin programele sale, institutul contribuie la pregătirea continuă a resursei umane din domeniul financiar-bancar şi la promovarea educaţiei financiare, cu impact direct asupra incluziunii şi intermedierii financiare”, a declarat Gabriela Hârţescu, directorul general al Institutului Bancar Român.

Prima ediție a programului de educație financiară are ca scop pregătirea unei prime serii de 50 de cadre didactice care să poată oferi, la rândul lor, informații aplicate în cadrul cursurilor de economie și finanțe personale elevilor din scolile gimnaziale şi licee. Pregătirea este asigurată de lectori specializați și exclude promovarea de produse și servicii bancare. Programul „Educaţie şi Competenţă Bancară pentru profesori” se desfăşoară pe parcursul a 10 săptămâni și se finalizează cu un examen scris. În fiecare sesiune de training sunt prezentate informații practice și relevante referitoare la organizarea și funcționarea sistemului bancar. În perioada următoare, IBR va demara înscrierile pentru edițiile programului aferente anului 2019.

Asociația Română a Băncilor joacă un rol activ în promovarea educației financiare pentru susținerea economiei și facilitarea accesului populației la servicii financiare adaptate propriilor nevoi. În acest sens, ARB alături de toți stakeholderii industriei financiare și-au asumat proiectul mobilizator în interesul românilor prin inițiativa public – privată Platforma de Educație Financiară. În premieră pentru industria financiară din România în materie de proiecte educaționale comune în beneficiul consumatorilor, membrii Platformei de Educaţie Financiară au lansat, în luna martie 2018, Manualul practic pentru utilizatorul de servicii financiare. Membrii Platformei Financiare susțin intensificarea eforturilor pentru creșterea nivelului de educație financiară, inclusiv prin introducerea educației financiare ca materie obligatorie în școli.

În luna iulie 2018, Ministerul Educației Naționale, Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Asociația Română a Băncilor au încheiat un Acord de colaborare pentru realizarea de activități comune în domeniul educației financiare și pentru elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiară (SNEF).

Asociația Română a Băncilor concentrează întreaga piață bancară din România formată din 35 de instituții de credit active ca persoane juridice române și străine în sectorul financiar și care s-a extins prin includerea a șase noi membri afiliați, companii non-bancare. Prioritățile industriei bancare vizează menținerea rolului sistemului bancar de principal finanțator al economiei României cu asigurarea stabilității și credibilității sectorului bancar. Asociația Română a Băncilor are o tradiție de 27 de ani și este membră a Federației Bancare Europene din anul 1991 (cu drepturi depline din 2007), a Consiliului European al Plăților, a Federației Ipotecare Europene, a Institutului Bancar European și în 26 de organisme naționale lucrative privind dezvoltarea și perfecționarea cadrului economic. Pentru aceasta, comunitatea bancară pune la dispoziție peste 800 de specialiști care participă la cele 24 de comisii tehnice.

Institutul Bancar Român răspunde, prin activitatea sa, liniilor strategice recomandate de Banca Națională a României şi de Asociaţia Romănă a Băncilor, dezvoltând programe complexe de pregătire profesională, atât pentru industria serviciilor financiare și pentru clienții acesteia (companii, IMM-uri, autorități publice, etc), cât și programe de educație financiară pentru tineri (liceeni și studenți), în concordanță cu misiunea sa strategică de educator financiar la nivelul economiei naționale. De notat sunt şi promovarea, dezvoltarea şi organizarea cursurilor cu tematică financiar-bancară ale institutului în Republica Moldova. IBR este o platformă de educație aliniată standardelor internaționale și europene în domeniul training-ului financiar-bancar, prin acreditările pe care le deține și prin oferta de programe pe care o pune la dispoziție.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0