Balanţa de plăţi şi datoria externă – noiembrie 2021

Balanţa de plăţi şi datoria externă – noiembrie 2021

În perioada ianuarie – noiembrie 2021p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de  15 313 milioane euro, comparativ cu 9 753 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2020. În structura acestuia, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 3 895 milioane euro, respectiv cu 784 milioane euro; balanța veniturilor secundare și cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 515 milioane euro, respectiv cu 366 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  Ianuarie – noiembrie 2020 Ianuarie – noiembrie 2021p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 84 987 94 740 -9 753 99 360 114 673 -15 313
A. Bunuri şi servicii 74 308 82 556 -8 248 88 185 100 694 -12 509
a. Bunuri 52 911 69 788 -16 877 64 056 84 828 -20 772
      b. Servicii 21 397 12 768 8 629 24 129 15 866 8 263
–  servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 260 122 2 138 2 215 140 2 075
– transport 6 115 2 393 3 722 6 816 2 979 3 837
– turism – călătorii 1 156 2 505 -1 349 2 275 3 928 -1 653
– alte servicii 11 866 7 748 4 118 12 823 8 819 4 004
B. Venituri primare 5 618 8 625 -3 007 6 087 9 878 -3 791
C. Venituri secundare 5 061 3 559 1 502 5 088 4 101 987
p) date provizorii

Investiţiile  directe ale  nerezidenţilore în România au însumat  6 866 milioane  euro  (comparativ cu 2 397 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5 499 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 367 milioane euro.

În perioada ianuarie – noiembrie 2021, datoria externă totală a crescut cu 6 430 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 96 501 milioane euro la 30 noiembrie 2021 (72,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,2 la sută față de 31 decembrie 2020;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2021 nivelul de 36 736 milioane euro (27,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 10,4 la sută față de 31 decembrie 2020.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, ian. – nov. 2021p
Sold la 31.12.2020 Sold la 30.11.2021p
I. Datoria externă pe termen lung 93 541 96 501 14 055
  I.1. Datoria publică* 57 533 57 794  3 265
I.1.1. Datoria publică directă 57 309 57 619 3 214
 I.1.2. Datoria garantată public 224  175 51
I.2. Datoria negarantată public,           din care: 34 848 35 336  10 789
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor  144 343  34
I.3. Datoria autorităţii monetare**, din care: 1 160 3 371   1
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 160 3 371 1
II. Datoria externă pe termen scurt 33 266 36 736e  62 991e
Total datorie externă (I+II) 126 807 133 237 77 046
e) date estimate

p) date provizorii

*Fluxurile nete (diferenţa între trageri şi rambursări) ale titlurilor de stat emise de Ministerul de Finanțe din datoria publică pe termen lung în valoare de 4 486 milioane euro au fost compensate de scăderea prețurilor titlurilor de stat în valoare de 4 545 milioane euro.

**Datoria autorității monetare a crescut ca urmare a intrării în vigoare a noii alocări generale de DST de către FMI, acordată tuturor țărilor membre conform cotei de participare, valoarea alocată României fiind de 1 736 milioane DST (aproximativ 2 100 milioane echivalent EUR).

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,9 la sută în perioada ianuarie – noiembrie 2021, comparativ cu 20,7 la sută în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 noiembrie 2021 a fost de 4,9 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2021 a fost de 82,3 la sută, comparativ cu 90,3 la sută la 31 decembrie 2020.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0