BCR: România are nevoie de economisire în lei pe termen lung

BCR: România are nevoie de economisire în lei pe termen lung

România are nevoie de economisire în lei pe termen lung pentru a acorda credite în moneda naţională pe perioade mari de timp iar construirea unei curbe a randamentelor titlurilor de stat în lei este un pas în acest sens. Din totalul emisiunilor de obligaţiuni în lei ale Ministerului de Finanţe aflate în şold în prezent, numai 7% au scadenta după 2025, se arăta într-un raport BCR realizat cu ocazia Zilei Mondiale a Economisirii.
„Altfel spus, trebuie să vedem o reducere a dependenţei de finanţarea externă şi să avem o finanţare a creşterii economice prin resurse acumulate intern. Totodată, este necesară o reducere a presiunii pe termen lung asupra bugetului de stat, prin folosirea sistemelor private alternative care se bazează pe economisirea de-a lungul mai multor decenii. Îmbătrânirea populaţiei nu face decât să adauge presiune suplimentară în acest sens“, se mai arăta în raport.
Una dintre alternativele de a asigura investiţii în domeniul locativ pe termen lung este economisirea – creditare în sistem colectiv. Economisirea-creditarea pentru domeniul locativ a înregistrat o evoluţie consistenta în ultimii ani.
Rezultatele de până acum confirma acest lucru. Evoluţia înregistrată, până în prezent, de BCR Bancă pentru Locuinţe (BCR BpL) arată un şold al depozitelor de peste 2,6 miliarde lei. În portofoliul BCR Bancă pentru Locuinţe există peste 386.000 de contracte de economisire-creditare, cu o valoare a contractelor încheiate de 2,5 miliarde lei.
Portofoliul de credite acordate de BCR Bancă pentru Locuinţe S.A. a crescut cu 16%, depăşind 176 milioane lei.
„Intenţia de a înveşti în îmbunătăţiri locative a rămas ridicată de-a lungul anilor, 56% din populaţie dorind acest lucru pe termen mediu (5 ani), 29% pe termen scurt (următoarele 12 luni) în timp ce 71% dintre cei care doresc să-şi îmbunătăţească confortul locativ nu dispun de fonduri proprii pentru planurile de renovare sau reamenajare a locuinţei”, se arată în studiul efectuat de IRSOP.
„Investiţiile în domeniul locativ prin crearea unor fonduri autohtone, sustenabile pe termen lung este o cerinţă majoră pentru îmbunătăţirea fondului locativ. Economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ generează aceste fonduri şi oferă soluţii pentru rezolvarea problemelor locative”, a declarat Carmen Schuster, Preşedinte BCR Bancă pentru Locuinţe.
Printre cele mai importante direcţii de îmbunătăţiri locative vizate de clienţi se numără: renovări ale locuinţei, îmbunătăţirea instalaţiilor sanitare, a celor electrice, izolarea termică, reparaţii de structură, achiziţie de teren, casa de la ţară, încălzirea, reparaţii acoperiş/terasă, achiziţie locuinţa, construcţie casă, extinderea locuinţei actuale. Sondajul ne arată că 71% dintre cei care au un apartament şi 29% dintre cei care au o casă declara că locuinţa lor are nevoie de reparaţii.
Conform celor mai recente studii, fondul locativ din România este format din 22,7 milioane locuinţe. Locuinţele au în medie circa 2,7 camere, suprafaţa locuibilă totală fiind de 398 milioane mp. Mărimea medie a unei locuinţe în România este de 47,1 mp. În UE, unei persoane îi revin 1,6 camere iar în România această situaţie este substanţial mai dramatică – o persoană dispune de numai 0,9 camere. Suprafaţa per persoana în România este de 21 mp faţă de 36 mp din UE.
Cifrele de mai sus subliniază condiţiile precare de locuit în România, iar creşterea fondului locativ de sub 1% anual (2014 = 0,27%) este total insuficientă pentru a schimba această situaţie. De aceea, aproape jumătate (41,5%) din gospodăriile din România se confruntă cu probleme serioase în domeniul locuitului: deteriorarea pereţilor, a podelelor, a tocurilor de ferestre (52,3% din locuinţele cu probleme), încălzire inadecvată (50%), igrasie pe pereţi, podele sau în fundaţia casei (40%), scurgeri prin acoperiş (27%), lumină insuficientă (18%) sau alte probleme (21%).
Pentru un sfert dintre gospodăriile din România, raportul dintre calitatea locuinţei şi costul locuirii este considerat nesatisfăcător.
Produsele de economisire-creditare sunt produse care au un ciclu de viaţă lung. Clientul încheie un contract de economisire-creditare la o sumă care reflectă intenţiile lui în domeniul locativ. Depune lunar (sau anual) o anumită sumă de bani în contul contractului sau de economisire-creditare, până ajunge la suma economisită de 40% – 50%, în funcţie de tipul contractului de economisire-creditare. Acest tip de abordare a asigurării confortului locativ în viitor impune o planificare a resurselor financiare proprii şi o disciplină financiară individuală pe un timp îndelungat; de asemenea, el încurajează iniţiativa proprie a cetăţeanului de a se implica în îmbunătăţirea condiţiilor locative proprii.
Statul încurajează efortul cetăţeanului de a se preocupa de îmbunătăţirea propriei situaţii locative prin depuneri regulate, de a renunţa la consumul imediat în beneficiul investiţiilor pe termen lung în domeniul locativ. Statul încurajează efortul cetăţeanului prin prima de stat (25%, nu mai mult de echivalentul a 250 EUR/anual pentru sumele depuse anual). La finalizarea procesului de economisire şi în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de repartizare, clientul dobândeşte dreptul de a accesa un credit de 50% – 60% din suma contractată din partea băncii de economisire-creditare. Atât pentru sumele economisite cât şi pentru cele de creditare banca oferă dobânzi fixe.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0