Criza financiară nu a iertat nici BRD

banciCriza nu are milă nici de jucătorii mari din piaţa bankingului. Recunoscută până acum drept performer la capitolul rentabilitate, BRD a traversat un an greu, unul pe care cu toţii ne dorim să-l dăm uitării şi să fie doar o excepţie. Principalii indicatori financiari ai BRD – Groupe Societe Generale la 31 decembrie 2012 la nivel individual, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS):

Volumul creditelor, în creştere cu 2,5% (*) faţă de 31 decembrie 2011;
Depozite mai mari cu 4,1% (*) decât la finalul anului 2011;
Venit Net Bancar de 2.912 milioane lei;
Cheltuieli operaţionale de 1.353 milioane lei, în scădere cu 2,4% faţă de sfârşitul anului 2011
Rezultat net de – 332 milioane RON, afectat de creşterea costului net al riscului (1.938 milioane RON, în creştere cu 61,6% în comparaţie cu anul 2011).

De-a lungul întregului an 2012, bancă a acţionat în condiţiile unui mediu economic încă dificil, caracterizat de un nivel scăzut de încredere care a afectat consumul, o cerere externă slabă care a împiedicat creşterea exporturilor şi o performanţă slabă a sectorului agricol, cu o recoltă sub medie. Dificultăţile economice s-au reflectat în activitatea sectorului bancar printr-o reducere de 0,1% a volumului creditelor brute. Creditele acordate clientelei de persoane fizice au scăzut cu 1,5%  , din cauza declinului cu 6,2% al volumului creditelor de consum. În acelaşi timp, companiile şi-au limitat investiţiile, inducând un impact negativ în cererea de credit.

Activitatea de creditare a băncii a fost susţinută în 2012 în principal de creditele imobiliare, precum şi de finanţarea marilor clienţi corporativi. Creditele acordate persoanelor fizice au crescut cu 2,4%  la sfârşitul anului 2012, sub influenţa producţiei robuste de credite imobiliare în cadrul programului „Prima Casă”. Creditele pentru companii au crescut cu 2,5% faţă de 2011, evoluţie determinată de activitatea mai intensă de finanţare a marilor clienţi corporativi. Pe segmentul companiilor, au fost preferate finanţările în lei, şoldul acestora înregistrând o creştere de 6,0% faţă de anul 2011. În consecinţă, cotele de pia ta ale băncii au crescut cu 0,6 puncte procentuale pe piaţa clienţilor persoane fizice şi cu 0,2% pe piaţa clienţilor companii.

Anul 2012 este caracterizat de asemenea şi de creşterea dinamică a depozitelor clientelei (+4,1% ), cu o reorientare către scadentele mai lungi.

Tot anul trecut, banca şi-a diversificat sursele de finanţare şi şi-a îmbunătăţit semnificativ raportul Credite/Depozite de la 103,6% la 98,7% (-4,9 puncte).

Venitul net bancar a scăzut cu 6,1% în comparaţie cu 2011, influenţat în special de declinul marjei nete de dobândă, determinat a de evoluţia adversă a ratelor dobânzilor şi de efectele structurale.

În acest context, BRD s-a concentrat pe îmbunătăţirea eficienţei operaţionale şi a redus cheltuielile generale cu 2,4%. Raportul cost/venit a rămas în anul 2012 în mod semnificativ sub nivelul de 50%, la 46,5%.

Costul net al riscului a crescut cu 61,6% faţă de anul 2011, până la 1,938 miliarde lei, din cauza deteriorării mediului macroeconomic şi a implementării, începând cu cel de-al doilea trimestru al anului trecut, a unei metodologii mai prudente de evaluare a garanţiilor.

Nivelul costului riscului a afectat rezultatul net, care s-a situat la -332 milioane lei.

”Performanta noastră financiară a fost afectată anul trecut de creşterea costului riscului, în condiţiile unui mediu dificil. Soliditatea modelului nostru de business nu este pusă în discuţie şi avem planuri strategice clare pentru 2013 şi anii care vor urma. Ne vom concentra pe consolidarea procedurilor şi politicilor noastre de risc şi pe îmbunătăţirea eficienţei operaţionale, continuând în acelaşi timp să facem investiţiile necesare viitoarei noastre dezvoltări comerciale, astfel încât să fim capabili să producem un nivel adecvat de profitabilitate”, a spus Philippe Lhotte, Preşedintele Director General al BRD.

BRD – Groupe Societe Generale avea, la sfârşitul anului 2012, peste 2,3 milioane de clienţi . La aceeaşi dată, banca avea peste 2,2 milioane de carduri valide şi opera o reţea de peste 1.500 ATM-uri şi aproximativ 21.000 POS-uri . Volumul total al activelor băncii se ridică, la sfârşitul anului 2012, la 47,924 miliarde lei.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0