Cu mai puțin de o lună înainte de intrarea în vigoare a sistemului de garanție-returnare au apărut noutăți legislative importante

Cu mai puțin de o lună înainte de intrarea în vigoare a sistemului de garanție-returnare au apărut noutăți legislative importante

Cătălina Nacev, Avocat Senior Coordonator 

Roxana Bodeanu, Avocat Junior D&B David și Baias

Cu mai puțin de 30 de zile înaintea intrării în vigoare a sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (SGR), a fost adoptată o Hotărâre de Guvern care prevede o modificare esențială cu privire la calendarul de implementaD&B David și Baiasre, prin stabilirea datei de 30 iunie 2024 ca dată limită până la care se pot introduce pe piață, respectiv comercializa, stocurile de ambalaje neinscripționate SGR, pre-existente la data de 30 noiembrie 2023.

Astfel, Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (HG nr. 1074/2021) a fost actualizată prin prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1075/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (HG nr. 1075/2023) publicată și intrată în vigoare de la 7 noiembrie. 

În plus, HG nr. 1075/2023 aduce clarificări suplimentare cu privire la modalitatea de funcționare a SGR, precum:

  • excluderea expresă din sfera ambalajelor SGR a ambalajelor de băuturi precum: paharele pentru băuturi, ambalajele de tip pouches – ambalaje flexibile de tip pungă în straturi, bag-in-box – băuturi în cutie închisă de carton (prin intermediul acestui tip de ambalaj fiind uzual comercializate, spre exemplu, sucurile de fructe, vinurile etc.)
  • specificarea în mod expres a anumitor obligații aplicabile producătorilor și comercianților, precum obligația producătorilor de a înregistra în registrul ambalajelor SGR  fiecare tip de ambalaj SGR pus pe piață.
  • situația produselor oferite cu titlu gratuit consumatorilor, precum mostre sau premii, caz în care producătorul, respectiv comerciantul, vor avea posibilitatea de a opta pentru suportarea costului garanției aferente produsului oferit cu titlu gratuit, fiind reglementată în mod specific și situația în care oferirea gratuită se realizează de către comerciant la instrucțiunea producătorului. 
  • clarificarea importului, achiziției intracomunitare și a introducerii pe piața națională a produselor ambalate SGR care nu sunt inscripționate SGR, permise până la data de 31 decembrie 2023. 

Deși la nivelul HG nr. 1075/2023 nu a fost reglementată și metodologia de calcul aferentă tarifelor de gestionare și administrare, în cuprinsul acesteia se determină, în funcție de tipul de ambalaj, cuantumul fix aplicabil, cu mențiunea că tariful de gestionare se diferențiază în funcție de modalitatea de preluare (preluare automată RVM, preluare manuală sau cazul specific HoReCa).

În completarea aspectelor de mai sus, se mențin principalele obligații aplicabile producătorilor și comercianților, în considerarea SGR reglementate prin HG nr. 1074/2021, sens în care amintim, cu titlu exemplificativ:

  • obligația producătorilor și comercianților de a încheia un contract valabil cu RetuRO. În legătură cu această obligație, menționăm că HG nr. 1075/2023 specifică în mod expres că este interzisă introducerea pe piața națională, respectiv comercializarea a produselor ambalate în ambalaje SGR dacă producătorii/comercianții nu au contractul încheiat în mod valabil cu RetuRO.
  • obligația producătorilor de a ține o evidență clară a numărului total al produselor ambalate în ambalaje SGR, clasificate în funcție de tipul materialului (plastic, metal, sticlă), greutate și volume și de a raporta atât ambalajele puse pe piață către RetuRO (prin intermediul programului informatic dezvoltat și gestionat de acesta), cât și evidența garanțiilor percepute de la clienții pentru produsele ambalate în ambalaje SGR. În oglindă, multiple obligații de raportare și menținere a evidenței produselor ambalate în ambalaje SGR, a garanțiilor etc. se aplică și comercianților.
  • obligația producătorilor de a plăti tariful de administrare către RetuRO, în cuantumul prevăzut de HG nr. 1075/2023.
  • obligația comercianților de a informa în mod corespunzător consumatorii și utilizatorii finali cu privire la modalitatea de funcționare a SGR, precum: i) categoriile de produse care fac parte din SGR, ii) valoarea garanției și posibilitatea consumatorilor de a le fi restituită această garanție, iii) punctele de returnare operate de comerciant, orarul de funcționare al acestora, precum și modalitățile de preluare a ambalajelor, iv) modalitățile de restituire a garanție și situațiile de refuz al restituirii garanției. În legătură cu obligația de informare în relația cu consumatorii/utilizatorii finali, HG nr. 1075/2023 aduce o clarificare prin menționarea expresă a modalității în care comerciantul trebuie să indice valoarea garanției, respectiv distinct de prețul produsului, atât la raft, cât și în documentele fiscale aferente produsului în ambalaj SGR.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0