GHID INFORMATIV UNSAR – BAAR

GHID INFORMATIV UNSAR – BAAR

Precizări în lumina celor mai recente decizii ale ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară vizând societatea CITY Insurance
a) În cazul în care deţineţi o poliţă de asigurare emisă de CITY Insurance Poliţa dumneavoastră de asigurare rămâne în continuare valabilă, producându-şi efectele.
Puteţi însă denunţa în orice moment poliţa şi să încheiaţi una nouă la un alt asigurator autorizat. Dacă denunţaţi poliţa şi nu aţi avut daune în perioada de valabilitate de până la denunţare, pentru perioada neexpirata aveţi dreptul să vă recuperaţi diferenţa de prima de la FGA – Fondul de Garantare a Asiguraţilor urmând procedura menţionată la lit.b) pct.(ii) de mai jos.

ATENŢIE! Poliţa dumneavoastră de asigurare rămâne valabilă, conform prevederilor legale, până cel târziu la 90 de zile după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului. Asta înseamnă că, în cazul în care valabilitatea poliţei înscrisă în documentul de asigurare depăşeşte termenul menţionat anterior, nu veţi mai fi asigurat.
Precizările de mai sus sunt valabile şi pentru situaţia în care deţineţi o poliţă de asigurare RCA emisă de CITY Insurance. Prin urmare, puteţi circula pe drumurile publice, iar în cazul unor controale în trafic din partea organelor abilitate, nu veţi fi sancţionaţi, poliţa dumneavoastră RCA fiind valabilă. Pe scurt, sunteţi în continuare asiguraţi, desigur cu luarea în considerare a atenţionării de mai sus.
De asemenea, în cazul în care sunteţi vinovat de producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale şi/sau vătămări corporale, terţul păgubit va fi despăgubit în baza acestei poliţe în limitele stabilite de Legea 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor, respectiv 450.000 lei şi prin înscriere la masa credala în cadrul procedurii de faliment care se va soluţiona în prima instanţă de
Tribunalul Bucureşti, iar în faza apelului de Curtea de Apel Bucureşti.

b) În cazul în care sunteţi victima unui accident rutier produs de un conducător auto prin intermediul unui autovehicul asigurat printr-o poliţă RCA emisă de CITY Insurance:
(i) Dacă nu aţi avizat încă dăuna la CITY Insurance, aveţi dreptul să o faceţi adresându-vă Fondului de Garantare a Asiguraţilor cel târziu până la data denunţării poliţei RCA de către asigurat, dar nu mai mult de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;
(ii) Pentru încasarea indemnizaţiilor/despăgubirilor veţi putea depune o cerere de plată motivată şi însoţită de documente justificative, începând cu data publicării deciziei ASF de retragere a autorizaţiei pentru CITY Insurance în Monitorul Oficial şi până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când
acesta s-a născut ulterior.
FGA are dreptul de a începe plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări (asiguraţi, beneficiari, terţe persoane păgubite) de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului împotriva CITY Insurance.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi: www.fgaromania.ro

IMPORTANT! Totodată, trebuie precizat şi că, în acest moment, există în dezbatere publică un proiect de Ordonanţă de Urgenţă care modifică unele dintre prevederile legii actuale privind activitatea FGA (Legea 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor) în beneficiul creditorilor de asigurări. Una dintre cele mai importante schimbări preconizate se referă la scurtarea termenului în care
FGA poate începe efectuarea plăţilor către păgubiţi, respectiv la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a existenţei indiciilor stării de insolventa a asiguratorului (şi nu de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului împotriva CITY Insurance, aşa cum este în
acest moment). De asemenea, proiectul prevede majorarea plafonului de garantare de la 450.000 lei la 500.000 lei şi acordarea despăgubirilor pe fiecare creanţă de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare.
Aceaste prevederi propuse vizează protejarea suplimentară a păgubiţilor în cazul insolventei unui asigurator.
(iii) Indiferent dacă v-aţi adresat sau nu FGA în vederea încasării despăgubirii, aveţi dreptul să formulaţi şi o cerere de admitere a creanţei (despăgubirii pretinse) în cadrul procedurii de faliment în termenele şi urmând instrucţiunile lichidatorului judiciar care va fi desemnat de Tribunalul Bucureşti. Trebuie să ştiţi că, în măsura în care aţi încasat sume de la FGA, acestea vor fi deduse în cadrul procedurii de
faliment din sumele pe care aţi mai fi eventual îndreptăţit să le primiţi.

INFORMAŢII DE CONTEXT
România este una dintre ţările din Uniunea Europeană care beneficiază de o plasă de siguranţă pentru asiguraţi în cazul falimentului unei companii de asigurări: FGA – Fondul de Garantare a Asiguraţilor.
Fondul, că o soluţie de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecinţele insolventei unui asigurator intrat în procedura de faliment.
Destinaţia principală a sumelor aflate la dispoziţia FGA este plată către creditorii de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii şi a primelor datorate de asigurator pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut
de lege.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0