IMM INVEST România reprezintă prioritatea numărul 1 a FNGCIMM şi a finanţatorilor înscrişi în program

IMM INVEST România reprezintă prioritatea numărul 1 a FNGCIMM şi a finanţatorilor înscrişi în program

Pentru derularea eficientă şi transparentă a programului, în data de 13.05.2020, conducerea FNGCIMM a avut o întâlnire de lucru, pe platforma zoom, ce a reunit reprezentanţi ai băncilor partenere în Programul IMM INVEST, oficiali ai Asociaţiei Române a Băncilor şi ai Consiliului Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România. Întâlnirea a avut ca scop discutarea şi clarificarea unor aspecte punctuale ridicate de către finanţatori, pentru că procesele de analiza atât la FNGCIMM cât şi la creditori să se desfăşoare cât mai eficient, iar aprobarea finanţării garantate, solicitată de fiecare antreprenor să se obţină într-un timp cât mai scurt.
Întâlnirea a fost extrem de utilă pentru toate părţile implicate şi speram că principiile discutate şi clarificările aduse să contribuie la reglajul fin şi la fluidizarea proceselor de analiză şi aprobare.
Aducem în atenţia publică, câteva dintre aspectele importante puse în discuţie de către finanţatori asupra cărora FNGCIMM doreşte să comunice public poziţie să:

1. Referitor la IMM care pot beneficia de finanţări garantate de stat în cadrul Programului
În conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare și cu precizările din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activități IMM în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, sunt eligibile IMM-urile care nu se aflau în dificultate financiară la data de 31.12.2019, dar care, s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19.

2. Referitor la structura garanţiilor colaterale ce trebuiesc constituite de IMM, facem următoarele precizări: pentru accesarea unui credit în cadrul programului este obligatoriu constituirea de către IMM a următoarelor tipuri de garanţii: ipoteca legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile şi ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit finanţatoare.
În cazul creditelor pentru capital de lucru, unde nu este necesară acoperirea cu garanţii în proporţie de 100% din valoarea creditului, nu se mai solicita alte garanţii.
În cazul creditelor pentru investiţii, în plus, se mai solicita şi constituirea ipotecii legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate din credit, astfel încât, împreună cu garanţia de stat, creditul să fie acoperit în proporţie de cel puţin 100%.
În urmă întâlnirii s-au făcut paşi importanţi în sensul clarificării aspectelor procedurale de acordare a finanţărilor garantate, iar aceste întâlniri vor continua şi pe viitor, pentru a rămâne conectaţi la nevoile reale ale antreprenorilor şi pentru a consolida relaţia economică intre IMM-uri, partenerii bancari şi FNGCIMM, care trebuie să devină accesibilă şi pe alte produse de finanţare -garantare, altele decât cele disponibile prin programul IMM INVEST.

În încheiere facem un scurt sumar a programului IMM INVEST, la data de 14.05, ora 11.00: 96.240 de cereri se afla înregistrate în aplicaţia www.imminvest.ro, din care 48.712, reprezentând peste 52% din total cereri au fost transmise către cele 22 de bănci partenere în program. În urma analizei de solvabilitate a băncilor conform normelor interne de creditare, finanţatorii au aprobat credite de investiţii sau pentru capital de lucru pentru un număr de 12 IMM. Un număr de 319 solicitări de creditare au primit refuz din partea băncilor, urmând ca aceste companii să îşi exercite dreptul oferit de programul IMM INVEST de a aplica pentru finanţare la finanţator participant în program.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0