Invitație la investiții: BRD menține rentabilitatea capitalurilor la 18% pentru al treilea an consecutiv

Invitație la investiții: BRD menține rentabilitatea capitalurilor la 18% pentru al treilea an consecutiv

BRD a dat publicității principalele tendinţe comerciale şi indicatori financiari la 31 decembrie 2019 la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Rezumativ, lucrurile arată foarte bine și în acest an.

– Volume mai mari pe toate segmentele de clienţi: creştere continuă a creditelor retail (+3.5%* în termeni anuali), finanţare prin leasing şi credite acordate clienţilor companii mari în creştere (credite nete, inclusiv leasing, mai mari cu 4,6%* în dinamica anuală), realizare remarcabilă pe piaţa soluţiilor alternative de economisire (creştere de 74% a activelor în administrare ale BRD AM faţă de finalul lunii decembrie 2018), utilizare tot mai largă a canalelor digitale (creşterea numărului de utilizatori activi unici pentru servicii de bancă la distanţă, MyBRD Mobile şi MyBRD Net, +19% faţă de finalul lunii decembrie 2018);

– Creştere anuală susţinută a veniturilor, venit net bancar mai mare cu 5,0%;

– Creştere a cheltuielilor operaţionale, determinată în principal de costuri cu personalul şi cheltuieli reglementare mai mari (contribuţii cumulate la Fondurile de Garantare a Depozitelor şi de Rezoluţie şi taxa pe activele financiare), în timp ce avansul altor cheltuieli a fost limitat la +2,5% în dinamica anuală;

– Performanţa operaţională solidă, reflectată de creşterea rezultatului operaţional brut cu 4,8% în dinamica anuală, excluzând contribuţiile la Fondurile de Garantare a Depozitelor şi de Rezoluţie şi taxa pe activele financiare, graţie activităţii comerciale dinamice; indicatorul cost/venit de 46,8%, stabil faţă de 2018 (excluzând impactul costurilor reglementare menţionate mai sus), susţinut de creşterea veniturilor, continuând în acelaşi timp programul de transformare;

– Rata creditelor neperformante mult sub media pieţei (3,1% la finalul lunii decembrie 2019 faţă de 4,3% la nivelul sistemului bancar);

– Costul riscului a înregistrat reluări de 204 milioane RON susţinute de performanţă solidă din activitatea de recuperări aferente expunerilor scoase în afară bilanţului, indemnizaţii excepţionale din asigurări (înregistrate în trimestrul trei din 2019) şi control strict al riscului la acordarea creditelor;

– Profit net de 1.499 milioane RON, rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) peste 18% pentru al treilea an consecutiv.

“2019 a fost un an excelent pentru BRD, desigur atât din punct de vedere al performanţei financiare cât şi în privinţa dedicării noastre continue de a ne servi clienţii, de a finanţa economia şi de a susţine comunităţile locale. Am obţinut o profitabilitate ridicată graţie creşterii veniturilor, profilului de risc robust şi performanţei comerciale solide pe ambele segmente de clienţi, retail şi companii, continuând în acelaşi timp implementarea planului nostru de transformare a modelului de afaceri. BRD Assset Management a înregistrat o performanţă spectaculoasă evidenţiată de creşterea activelor în administrare cu 74% în comparaţie cu anul precedent, în linie cu strategia BRD de a valorifica potenţialul deplin al pieţei de economisire şi de a propune clienţilor noştri o alternativă depozitelor standard. În paralel, am finanţat activ IMM-urile prin oferta noastră de leasing.

În linie cu programul nostru de transformare a modelului de afaceri, am accelerat investiţiile în inovaţia digitală pentru a oferi clienţilor o experienţă îmbunătăţită. Spre exemplu, pentru companii, am lansat o nouă aplicaţie de mobil pentru cash management şi oferim acces facil la soluţiile de factoring şi trade finance. Pentru clienţii retail, îmbunătăţirea continuă a soluţiilor de bancă la distanţă a condus la o creştere de două cifre a ratei de adopţie şi a volumului de tranzacţii pe canalele digitale.

De asemenea, am susţinut din ce în ce mai mult comunităţile locale. Ne-am extins angajamentul către societate prin iniţierea de proiecte de voluntariat pentru angajaţii noştri. În plus, acum contribuim la luptă împotriva defrişărilor prin crearea Fondului BRD pentru Păduri.

În 2019 am continuat să ne consolidăm baza solidă, confirmând abilitatea BRD de a se adapta mediului în schimbare, continuând finanţarea economiei româneşti într-un mod echilibrat şi responsabil”, a declarat Francois Bloch, Director General al BRD Groupe Societe Generale.

Performanţa comercială dinamică

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanţele din leasing, s-au majorat cu +4,6%* faţă de 2018 graţie ambelor segmente, retail şi corporate. Creditele de consum şi imobiliare au stat la baza creşterii pe segmentul retail, care a ajuns la +3,5%* în termeni anuali. Avansul creditelor corporate (+7,4%* comparativ cu anul 2018) a fost susţinut de creditele pentru companii mari (+8,2%*) şi de finanţarea de leasing. Valoarea finanţărilor noi de leasing a crescut cu +39% faţă de întregul an 2018, sub impulsul cererii atât din partea IMM-urilor, cât şi a companiilor mici pentru vehicule comerciale şi maşini de pasageri şi echipamente pentru agricultură şi industrie.

Depozitele pe segmentul retail (inclusiv fondurile BRD AM) au crescut cu +5,7%*, atât datorită creşterii de +4,0%* în termeni anuali a bazei extinse a depozitelor segmentului retail, cât şi a creşterii remarcabile a activităţii de management al activelor. Indicatorul credite nete/depozite a fost de 68,4% la finalul lui 2019, cu 2,7 puncte procentuale mai mare faţă de 2018.

BRD oferă clienţilor săi o gamă largă de soluţii de investiţii şi economisire prin intermediul fondurilor mutuale administrate de filială să specializată, BRD Asset Management. BRD a înregistrat o performanţă foarte solidă pe această piaţă în 2019. Creşterea activelor în administrare a accelerat la +74% în termeni anuali în 2019, datorită subscrierilor nete importante în BRD Simfonia şi Eurofond (denominat în RON şi respectiv în EUR) care investesc, în principal, în instrumente cu venit fix şi monetare. Prin urmare, cota de piaţă a BRD AM a crescut, în continuare, cu +6,5 puncte procentuale la 19,3%** la sfârşitul perioadei de raportare, devenind al treilea cel mai mare manager de active din România. Expertiză BRD Asset Management a fost recunoscută de presă de specialitate, compania câştigând 2 premii în anul anterior: “Cel mai bun fond diversificat din România” pentru BRD Diverso şi “Cea mai bună companie de management al activelor”.

Utilizarea canalelor digitale a continuat să se intensifice, după cum reflectă numărul în creştere de utilizatori activi unici ai serviciilor de internet şi mobile banking până la aproape 600 mii la sfârşitul lui 2019, în creştere cu +46% în ultimii doi ani. În acelaşi timp, volumul de tranzacţii prin canalele electronice a crescut rapid, cu +24% în comparaţie cu 2018. Gradul de penetrare digitală a accelerat de asemenea pe segmentele IMM-urilor şi companiilor mari, peste 97% din tranzacţii fiind efectuate prin canale electronice, adunând peste 1 milion de plăţi pe lună.

Cu un accent constant pe inovaţie şi îmbunătăţirea experienţei clienţilor, BRD a lansat mai multe soluţii digitale pentru clienţii săi: o nouă aplicaţie mobilă pentru corporaţii, care oferă acces în timp real la conturi în condiţii depline de securitate şi mobilitate, o soluţie digitală end-to-end complet integrată pentru factoring şi o platformă digitală de trade finance dedicată gestionarii într-un mod rapid şi sigur a garanţiilor, scrisorilor de credit şi încasărilor.

Rezultate financiare anuale solide

Venitul net bancar la nivelul Grupului BRD în anul 2019 a atins 3.270 milioane RON, în creştere cu 5,0% faţă de 2018, reflectând dinamica comercială solidă pe toate segmentele de clienţi. Veniturile nete din dobânzi au atins 2.150 milioane RON, mai mari cu 8,1% faţă de anul precedent, fiind influenţate pozitiv de creşterea continuă a volumelor, schimbări de structură şi mediul favorabil al ratelor de dobândă. Contrar presiunii puternice asupra preţurilor serviciilor bancare de tranzacţionare, veniturile nete din comisioane au crescut cu 1,1% faţă de anul 2018, datorită activităţii intense pe segmentul cardurilor, creşterii volumelor de tranzacţii ale clienţilor, precum şi veniturilor mai mari din activitatea de administrare a activelor.

Cheltuielile operaţionale au totalizat 1.678 milioane RON în 2019 (faţă de 1.490 milioane RON în 2018), evoluţia lor reflectând în principal creşterea tensiunii pe piaţa muncii, costuri reglementare şi investiţii aferente programului de transformare a modelului de afaceri, mai mari. Costurile cu personalul au fost mai mari cu 7,6% în comparaţie cu anul 2018, determinate de ajustări de salarii şi alte beneficii, realizate de bancă în contextul unei pieţe de muncă extrem de tensionată în care salariului mediu are un ritm de creştere de două cifre. Costurile reglementare, care se referă la contribuţiile cumulate la Fondurile de Garantare a Depozitelor şi de Rezoluţie (72 milioane RON în 2019 faţă de 35 milioane RON în 2018) şi la taxa pe activele financiare (75 milioane RON înregistrată ca şi cheltuiala în ultimul trimestru al anului) au reprezentat aproximativ 10% din totalul cheltuielilor operaţionale aferente întregului an. Celelalte tipuri de cheltuieli au fost ţinute sub control (+2,5% în dinamica anuală), oglindind efectele planului de transformare aflat în derulare, lansat pentru a răspunde provocărilor viitoare, pe de-o parte, şi limitarea cheltuielilor diverse, pe de altă parte.

Grupul BRD a înregistrat o performanţă operaţională foarte solidă, cu rezultatul operaţional brut în creştere cu +4,8% faţă de anul 2018 (excluzând costurile reglementare). Eficienţa operaţională a rămas robustă, indicatorul cost/venit atingând 46,8% (excluzând costurile reglementare), stabil în comparaţie cu anul 2018.

Profilul de risc al BRD a devenit şi mai puternic în 2019 după cum reflectă scăderea semnificativă a ratei creditelor neperformante (credite neperformante conform definiţiei ABE, rata NPL la nivelul băncii) de la 4,6% la finalul lunii decembrie 2018 la 3,1% la finalul lunii decembrie 2019, datorită operaţiunilor de ştergere de creanţe, vânzări de expuneri neperformante şi controlul bun al riscului în procesul de acordare a creditelor. În plus, gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante a rămas solid, atingând 74,0% la finalul lunii decembrie 2019 (faţă de 74,2% la finalul lunii decembrie 2018) ce reflectă politica de provizionare prudenta. Costul riscului a înregistrat reluări nete de 204 milioane RON în 2019 în comparaţie cu 230 milioane RON în 2018, datorită unei performante solide a activităţii de recuperare, unor indemnizaţii excepţionale din asigurări (161 milioane RON înregistrate în trimestrul 3 al anului 2019, finalizând mai multe dosare de cerere de asigurare), precum şi calităţii bune a creditelor nou-acordate.

În acest context, profitul net al Grupului BRD a atins 1.499 milioane RON în 2019 (în comparaţie cu 1.563 milioane RON în 2018) datorită creşterii puternice a veniturilor şi profiulul de risc solid. Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 18,9% în 2019 (faţă de 20,8% în 2018).

Poziţia de capital a BRD a rămas robustă, rata de solvabilitate fiind de 20,1% la finalul lunii decembrie 2019 (nivel individual, conform Basel 3, fondurile proprii excluzând rezultatul net al anului curent) faţă de 21,1% la finalul lunii decembrie 2018 (incluzând rezultatul net al anului, net de dividendele aprobate).

Având în vedere rezultatele anului, cât şi aşteptările privind evoluţia capitalului, Consiliul de Administraţie a decis propunerea unui dividend brut pe acţiune similar cu anul financiar 2018 (1,64 RON/acţiune), sub rezerva votului favorabil în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de 23 aprilie 2020.

Acţionând pentru societatea românească

În 2019, BRD a continuat să investească în domenii cheie ale societăţii româneşti, precum educaţie şi tehnologie, cultura şi sport.

Platforma noastră de educaţie Scoala9.ro, realizată împreună cu o echipă de jurnalişti de la DOR, este spaţiul unde se poate observa ce se întâmplă la firul ierbii, unde politicile publice, legile şi proiectele se traduc în realitate. Scoala9 are conţinut dedicat pentru profesori, părinţi, elevi şi tratează teme diverse, de la metode de predare moderne până la temerile legate de şcoală, de la felul în care tinerii văd educaţia pentru mediu şi până la învăţământul profesional. Peste 500.000 de persoane au citit şi interacţionat anul trecut cu Scoala9, prin diverse canale.

În 2019, BRD a continuat să susţină tehnologia prin platforma Mindcraft susţinând echipe, competiţii şi laboratoare de robotică, cercetarea, antreprenoriatul inovativ şi comunitatea IT&C din România. BRD First Tech Challenge, competiţia de robotică dedicată liceenilor este deja un fenomen, a treia ediţie atrăgând peste 5.000 de tineri, 500 de profesori din 77 de oraşe participante.

În domeniul culturii, Fundatia9, fundaţia înfiinţată de BRD pentru susţinerea noii generaţii de creatori, a lansat un nou program: Fondul de Cinema Lucian Pintilie, care îşi propune să restaureze patrimoniul creativ al regizorului roman şi să ofere burse autorilor de film aflaţi la debut. Prin acest fond s-a restaurat peliculă Balanţă, care se relansează în acest an în cinematografe, în format 4K. Pe lângă programele Fundaţiei, continua parteneriatele pentru muzică clasică, arta contemporană, artele spectacolului şi nu numai. În 2019, BRD a fost unul dintre principalii sponsori ai Sezonului Franţa – România, care a adus în România peste 200 de proiecte şi 400 de evenimente culturale.

În sport, BRD a continuat parteneriatele importante pentru promovarea handbalului românesc, a tenisului şi a pară sporturilor. Angajaţii BRD sunt încurajaţi să se implice în diverse cauze şi primesc o zi liberă pe an pentru voluntariat. ”ZiuaV”, platforma unde găsesc oportunităţi de voluntariat, a susţinut 50 de acţiuni de voluntariat în întreaga ţară, în cadrul cărora peste 2.000 de angajaţi (mai mult de 25% din personalul BRD) s-au implicat în acţiuni de solidaritate: donarea de sânge, acţiuni în spitale, refacerea curţilor şcolilor, maratoane caritabile, pregătirea cadourilor de Crăciun pentru copii, pregătirea unor mese calde pentru membrii defavorizaţi ai comunităţii: bătrâni, copii, persoane fără adăpost.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0