OPSFPR susține Declarația de la Anvers pentru un acord industrial european

Inspirată de președinția belgiană a UE și câștigând un sprijin larg în rândul comunității de afaceri, ”Declarația de la Anvers” solicită un acord industrial european care să poată stimula competitivitatea și reziliența regiunii.

Menită să completeze Pactul verde european, ”Declarația de la Anvers” subliniază rolul esențial al industriei în realizarea neutralității climatice și este un apel urgent pentru revitalizarea industriei europene și consolidarea sectoarelor industriale de bază, precum și  asigurarea competitivității și rezilienței acestora în contextul schimbărilor geopolitice.

În centrul declarației se află zece apeluri cheie la acțiune, inclusiv vizarea dezvoltării infrastructurii pentru a cataliza transformarea industrială și pentru a spori conectivitatea transfrontalieră, creșterea competitivității ca prioritate strategică, punerea în aplicare a unui capitol solid de finanțare publică pentru tehnologiile curate și pe prioritizarea energiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon la prețuri accesibile.

Noi, membrii Organizației Patronale a Societăților Feroviare Private din România, care, împreună, realizăm peste 70% din din transporturile feroviare de marfă din România, susținem un acord industrial european care să poată stimula competitivitatea și reziliența transportului feroviar de marfă, precum și pentru dezvoltarea unei infrastructuri feroviare de mare capacitate, cu obiectivul de a urmări obiectivele privind transferul modal și cota modală ale Strategiei UE pentru o mobilitate inteligentă și durabilă și de a accelera tranziția verde și digitală a Europei.  

Politica din ultimii 30 de ani în domeniul transporturilor s-a dovedit neviabilă și a condus la declinul sever al transportului feroviar din România, cu consecințe privind generarea unor pierderi masive la nivelul economiei naționale.

Este necesară schimbarea acestei abordări și migrarea către o politică în domeniul transporturilor orientată spre dezvoltarea transportului feroviar și transferul modal către calea ferată a fluxurilor de transport. Crearea unui nou acord industrial pentru Europa ar putea fi catalizatorul pentru a  inversa aceste tendințe și pentru a construi o Românie mai sănătoasă, mai competitivă și mai rezilientă.

Acordul industrial european o necesitate crucială pentru colaborare și inovare în abordarea provocărilor presante ale timpului nostru. 

Prin susținerea acordului industrial european, susținem angajamentul de sprijinire a tranziției către un peisaj industrial european mai ecologic și mai competitiv, stimularea inovării și asigurarea unor procese legislative raționalizate, care să aducă beneficii atât industriei, cât și societății, în general.

Pe măsură ce Europa se îndreaptă spre urna de vot, iar Comisia analizează prioritățile sale pentru următorul mandat, împreună cu semnatarii Declarației de la Anvers, sperăm într-un acord industrial european care să conducă la o schimbare structurală, pentru a permite transportului feroviar să concureze eficient și să preia o proporție semnificativ mai mare din transportul de mărfuri.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0