2019, încheiat cu un deficit de 10,5 miliarde de euro pe contul curent. Nivelul de avarie pe tabloul de bord al echilibrelor macroeconomice a fost atins

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat anul trecut un deficit de aproape 10,5 miliarde de euro sau 4,8% din PIB estimat pentru 2019 (219,33 miliarde euro). Majorarea soldului negativ faţă de aceeaşi perioadă din 2018 a fost de circa 1,52 miliarde euro, sumă echivalentă cu 17% creştere procentuală.

 Pentru referință, menționăm că nivelul de avarie pe tabloul de bord al echilibrelor macroeconomice urmărite la nivelul economiilor naționale ale tuturor statelor membre UE este de -4% din PIB ca medie pe ultimii trei ani analizați. Datele oficiale ale Eurostat arată că am intrat pe o traiectorie nefastă și am ajuns la limita permisă, ceea ce impune măsuri urgente de corecție.

Anul                                                                                           2014    2015    2016    2017    2018    2019

Deficit anual cont curent                                                        -0,2      -0,6      -1,4      -2,8       -4,4        -4,9

Media pe ultimii 3 ani a deficitului de cont curent            -1,9      -0,5      -0,7      -1,6       -2,8        -4,0

Sursa: Eurostat, BNR

Evoluția pe componente

Expandarea cu 17,2% a deficitului pe partea de bunuri (de la 14,8 miliarde de euro la 17,4 miliarde de euro) a fost doar în mică măsură compensată de avansul minor al soldului pozitiv pe partea de servicii (+2,3%). Astfel, pe segmentul combinat de bunuri şi servicii creșterea deficitului a fost de +37% (de la -6.645 milioane euro la -8.805 milioane euro).

De reținut creșterile consemnate la nivelul soldurilor pozitive pe segmentele de servicii de transport (+365 milioane euro sau aproape zece procente) şi la serviciile de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor (+39 milioane euro sau +1,4% în termeni procentuali). Serviciile de transport au ajuns la 4,34 miliarde de euro aport valutar net și au generat peste jumătate (50,8%) din excedentul consemnat în servicii.

Gradul de acoperire pe sectorul de turism (venituri faţă de cheltuieli de profil) a fost de numai 60%. Astfel, minusul rezultat pe acest segment critic al serviciilor a anulat cam jumătate din intrările realizate de transporturi și a fost cu 37% peste efectul pozitiv al transferurilor pe partea de venituri secundare, care include în principal soldul net al cetățenilor plecaţi la muncă în străinătate.

Veniturile secundare au fost cu aproape 25% mai mici pe ansamblul anului 2019 decât în 2018 ( 1.561 milioane euro față de 1.252 milioane euro) iar rezultatul final a fost puternic influențat de intrările din luna decembrie, care au generat un spor de 514 milioane de euro, cu peste 40% mai mari decât în decembrie 2018.

Merită menționată și îmbunătățirea de peste o jumătate de miliard de euro a minusului cronic pe segmentul de venituri primare (venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare – investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii – şi alte venituri primare – impozite, subvenții -), unde soldul anual negativ s-a diminuat de la circa -3,76 miliarde de euro la ceva mai mult de -3,23 miliarde de euro.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, în scădere

 Trendul de scădere al soldului depozitelor pe termen lung ale nerezidenților s-a inversat în partea a doua a anului, dar nivelul lor la sfârșitul lui 2019 a fost aproximativ la jumătate în raport cu cel de la finele anului precedent (702 milioane euro sold la 31.12.2019 faţă 1.433 milioane euro la 31.12.2018).

Investițiile directe ale nerezidenților pe 2019 au însumat 5.296 milioane euro, puțin (+0,6%) peste cele din 2018, când s-au situat la 5.266 milioane euro. Participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au fost de 5.177 milioane euro, iar creditele intragrup de 119 milioane euro (în scădere pronunțată față de cele 999 milioane euro consemnate la finele lunii august).

Datoria externă totală a scăzut în luna decembrie cu peste 1 miliard de euro, până la 106 miliarde  euro iar creşterea faţă de finalul anului trecut s-a diminuat la circa 6,1 miliarde euro. Spre deosebire de luna anterioară, când a avut loc o diminuare similară, reducerea s-a regăsit aproape integral pe segmentul datoriei pe termen scurt (33.260 milioane euro), în timp ce datoria pe termen mediu și lung (72.971 milioane euro) s-a diminuat moderat.

Evoluția soldului datoriei externe pe componente (2014 – 2019)

Anul                                     2014            2015            2016            2017             2018           2019

DETML                             75.725          70.558         69.645        68.520         68.286       72.740

Dat. ext. term. scurt       18.577         19.876          23.265         28.841         31.555      33.260

Total dat. ext.                 94.302          90.034         92.910         97.361       99.841      106.000                      

Sursa: BNR

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung pe 2019 a fost de 18%, sub nivelul de 22,3% consemnat la finele anului precedent (valoare, la rândul ei, mai mică decât cea de 25% de la sfârșitul lui 2017). Din păcate, gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a scăzut la 4,6 luni, sub cele 4,8 luni consemnate la finele anului precedent.

Luna                                        Dec.2015      Dec.2016      Dec.2017       Dec.2018         Dec. 2019

Grad de acoperire (%)            97,9                90,5                79,0              74,1                72,2

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală (inclusiv ratele de capital scadente în următoarele 12 luni la datoria externă pe termen lung) cu rezervele valutare la BNR, a scăzut față de luna precedentă (72,2% față de 74%) și a confirmat menținerea trendului descendent pe final de an consemnat din 2015 încoace.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0