Peste 50.000 de români au încasat déjà pensie privată.  Suma medie, aproape dublă față de 2018. Piața pensiilor private în 2021

Peste 50.000 de români au încasat déjà pensie privată. Suma medie, aproape dublă față de 2018. Piața pensiilor private în 2021

Peste 50.000 de români au beneficiat de sumele acumulate în contul de pensie privată Pilon II, în perioada 2016-2021, arată datele centralizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Majoritatea acestora sunt fie rude ale unor contribuabili care au decedat, fie cotizanți care au ieșit la pensie pe caz de boală. Suma totală plătită de administratori în această perioadă se ridică la aproape 660 de milioane de lei, iar numărul beneficiarilor a crescut de la doar 675 în anul 2016 până la 19.000 în 2021.
Sistemul de pensii private a demonstrat că este suficient de solid pentru a depăși perioadele de criză. În cei aproximativ 14 ani care au trecut de la înființarea sistemului, valoarea activului unitar net a crescut de la 10 lei la peste 28,5 lei. Altfel spus, fondurile de pensii au adus un câștig de 185% cotizanților. Faptul că deja sunt 50.000 de români care au beneficiat de plata pensiei, beneficiind de un randament între 100% și 185%, este un argument în plus pentru soliditatea și utilitatea sistemului.
Suma medie încasată în 2018, primul an în care numărul plăților a fost unul apreciabil, a fost de sub 7.500 de lei, ea ajungând în 2021 la 13.200 de lei, conform datelor disponibile pe site-ul A.S.F., în rapoarte anuale privind piața pensiilor private.
Anul trecut, arată ultimul raport, piața pensiilor private a continuat să crească, în ciuda volatilității induse de criza COVID-19.
Valoareatotală a activelornete ale fondurilor de pensii administrate privat a fost de 89,07 miliarde lei, la finalulluniidecembrie a anului 2021, încreștere cu aproximativ 19% comparativ cu aceeașidată a anului 2020. Comparativ cu trimestrul anterior, activelenete au crescut cu 2%. Numărulparticipanțilorînregistrațiînsistemulpensiilor administrate privat la 31 decembrie 2021 a fost de 7,79 milioanepersoane, încreșterefață de 7,63 milioanepersoane la 31 decembrie 2020.
La nivelulPilonului II, contribuțiamedie a participanților cu contribuțiivirate la 31 decembrie 2021 a fost de circa 204 lei/participant, întimpce la 31 decembrie 2020 valoareaacesteia a fost de 192 lei/participant. Înperioadaianuarie-decembrie 2021, contribuțiilevirateînsistemul de pensii administrate privat au fostîncuantum de 9,77 miliarde lei, încreștere cu aproximativ 10% față de anul 2020. Rata medieponderată de rentabilitate a tuturorfondurilor de pensii administrate privat a fostde 5,79% îndecembrie 2021, înlunadecembrie 2020 valoareaacesteiafiind de 5,38%. La finalulluniidecembrie 2021, valoareamedie a activuluiunui participant la sistemulpensiilor administrate privat era de 11.434 lei, înregistrând o creștere de 16% comparativ cu decembrie 2020 și cu 1,5% față de trimestrul precedent. Înperioadaianuarie-decembrie 2021 au fostefectuateplăți ale activului personal net cătreparticipanțiîncuantum de 288 milioane lei pentruaproximativ 19 mii de participanțișibeneficiari.
Mai multe detalii despre evoluția pieței pensiilor private în anul 2021 puteți găsi aici. Pe www.edutime.ro găsiți tot ceea ce trebuie să știți despre pensiile private.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0