PIB a fost mai mare cu 2,9%, în 2014 faţă de 2013

Conform comunicatului transmis de Institutul Naţional de Statistică (INS), din data de 6 martie, Produsul intern brut în trimestrul IV 2014 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,5%, comparativ cu trimestrul III 2014. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2013, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 2,6% pe seria brută şi cu 2,5% pe seria ajustată sezonier.

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2012 – 2014, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.

PIB1

Produsul intern brut estimat pentru anul 2014 a fost de 669,509 miliarde lei preţuri curente, în creştere în termeni reali cu 2,9% faţă anul 2013. Produsul intern brut estimat pentru trimestrul IV 2014 a fost de 198,83 miliarde lei preţuri curente, în creştere în termeni reali cu 2,6% faţă de trimestrul IV 2013.

Cele mai importante contribuţii la creşterea PIB în anul 2014, comparativ cu anul 2013, le-au avut următoarele ramuri: Industria (+0,9%), cu o pondere de 24,0% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 3,5% şi informaţiile şi comunicaţiile (+0,6%), cu o pondere de 6,0% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 11,0%. O contribuţie pozitivă au avut-o impozitele nete pe produs (+0,4%), a căror pondere la formarea PIB a fost de 11,5% şi care au înregistrat o creştere a volumului lor cu 3,4%.

Reducerea volumului de activitate din activităţile de intermediere financiară şi asigurări, cu 2,7% a avut un impact negativ asupra evoluţiei PIB, contribuţia sa la creşterea PIB fiind de -0,1%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, cele mai importante contribuţii la creşterea Produsului intern brut în anul 2014 le-au înregistrat următoarele componente: Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei (+2,9%), cu o pondere de 60,9% la utilizarea PIB şi al cărei volum s-a majorat cu 4,9% şi cheltuiala pentru consumul final al administraţiilor publice (+0,6%), cu o pondere de 14,2% la utilizarea PIB şi al cărei volum s-a majorat cu 3,8%.

Ca urmare a scăderii volumului formării brute de capital fix cu 3,6%, aceasta a avut o contribuţie negativă la creşterea PIB, de -0,8%.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0