Politica economică se va menţine relaxată în trimestrele următoare

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat prima ediţie din 2020 a raportului macroeconomic mondial, cu titlul “World Economy on a Tightrope” ne anunţă analiştii de la Banca Transilvania. În cadrul raportului experţii OCDE prezintă două scenarii macroeconomice, cu un singur val de pandemie, respectiv cu două valuri ale acestui şoc.

Conform acestui raport incidenta COVID-19 reprezintă cea mai severă criză de sănătate şi criză economică de după Al Doilea Război Mondial, cu impact fără precedent la nivelul pieţei forţei de muncă şi bunăstării.

În accepţiunea OCDE economia mondială se poziţionează în prezent în a doua fază a maratonului declanşat de incidenta pandemiei, caracterizată prin relaxarea graduală a restricţiilor şi atitudine vigilenta pentru evitarea apariţiei altui val.

Experţii OCDE atrag atenţia cu privire la deteriorarea dramatică a climatului macroeconomic în al doilea trimestru al anului curent (ritm trimestrial de ajustare de peste 10%), cu impact la nivelul pieţei forţei de muncă (creşterea ratei şomajului spre niveluri ridicate), dar şi în sfera finanţelor publice (majorarea semnificativă a deficitului şi datoriei publice, inclusiv în contextul amplelor măsuri implementate în ultimele luni).

Conform primului scenariu elaborat de experţii OCDE economia mondială ar putea să scadă cu 6% an/an în 2020, o redinamizare la 5.2% an/an fiind prognozată pentru 2021.

În acest scenariu PIB-ul SUA s-ar putea diminua cu 7.3% an/an în 2020, dar ar putea creşte cu 4.1% an/an în 2021.

Pentru economia Chinei experţii OCDE previzionează o ajustare cu 2.6% an/an în 2020, urmată de creştere cu 6.8% an/an în 2021.

În acest scenariu PIB-ul Zonei Euro ar putea să scadă cu 9.1% an/an în 2020, o redinamizare la 6.5% an/an fiind prognozată pentru 2021.

Conform celui de-al doilea scenariu economia mondială se va ajusta cu 7.6% an/an în 2020, iar procesul de redinamizare va fi unul mai lent (avans cu 2.8% an/an în 2021).

Pentru economia SUA experţii OCDE prognozează un declin cu 8.5% an/an în 2020, urmat de o creştere cu 1.9% an/an în 2021.

PIB-ul Chinei s-ar putea diminua cu 3.7% an/an în 2020, o redinamizare la 4.5% an/an fiind previzionata pentru 2021.

În ceea ce priveşte economia Zonei Euro al doilea scenariu OCDE indica perspectiva unei scăderi cu 11.5% an/an în 2020, urmată de creştere cu 3.5% an/an în 2021.

Printre factorii de risc pentru evoluţia economiei mondiale şi economiilor statelor dezvoltate în trimestrele următoare raportul OCDE menţionează:

– creşterea semnificativă a şomajului pentru salariaţii cu venituri mici, dat fiind impactul pandemiei asupra sectoarelor cu o pondere ridicată a acestor categorii de angajaţi;
– deteriorarea severă a perspectivelor de integrare pe piaţa forţei de muncă pentru tineri;
– gradul ridicat de îndatorare pentru companiile din sectoarele cele mai afectate de pandemie;
– perspectiva reintensificarii percepţiei de risc pe pieţele financiare, îndeosebi la nivelul ţărilor emergente.

Experţii OCDE recomanda continuarea mix-ului relaxat/acomodativ de politici economice, mai ales în contextul perspectivelor de persistentă a inflaţiei la un nivel redus pe termen mediu.

De asemenea, raportul OCDE atrage atenţia cu privire la importanţa investiţiilor în sistemul de sănătate (inclusiv în producţia de echipamente medicale), consolidării măsurilor de testare şi monitorizare (pentru evitarea unui alt val de pandemie) şi întăririi cooperării globale pentru descoperirea unui vaccin/tratament.

Totodată, raportul OCDE atrage atenţia cu privire la importanţa măsurilor de susţinere a salariaţilor şi firmelor afectate de incidenta pandemiei, inclusiv prin proiecte de restructurare şi digitalizare şi continuarea politicilor pentru evitarea unor şocuri de lichiditate. Nu în ultimul rând, experţii OCDE menţionează perspectiva implementării de planuri de relansare post-pandemie, cu accent pe tranziţia spre economia verde şi politici fiscal-bugetare axate pe principii de impozitare progresivă şi echitate.

Mai multe detalii outeţi citi accesând https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0d1d1e2e-en.pdf?expires=1591860310&id=id&accname=guest&checksum=221313F4B4FD69F7DC8C2826D4B617E7.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0