Profit în creștere al Erste Group, dar grevat de provizionul de 153,3 milioane euro aferent BCR BpL dar și de taxa pe active de 11 milioane euro plătită de BCR

Profit în creștere al Erste Group, dar grevat de provizionul de 153,3 milioane euro aferent BCR BpL dar și de taxa pe active de 11 milioane euro plătită de BCR

„Profitul operațional de aproape 3 miliarde de euro, în creștere semnificativă de 8,7 la sută, confirmă că Erste Group este fundamental într-o formă foarte bună. Fapt destul de rar întâlnit în rândul celorlalte bănci europene în momentul de față. Avem astfel o bază solidă pe care să construim creșterea viitoare”, spune Bernhard Spalt, CEO al Erste Group Bank.
„Prin subsidiarele noastre, activăm în regiunea cu cea mai dinamică dezvoltare din Europa. Economiile țărilor din Europa Centrală și de Est raportează o creștere de peste două ori mai mare decât media zonei euro. Important de subliniat că această evoluție este generată în special de consumul intern, susținut de ratele scăzute ale șomajului și creșterea reală a salariilor. Având în vedere parcursul stabil al regiunii, dar și dimensiunea francizei noastre și forța brandului, am obținut o creștere de 7% atât la depozite, cât și la credite. Venitul nostru operațional s-a majorat de două ori mai rapid decât costurile, cu creșteri pe toate categoriile de venituri.
Mediul de risc benign ne-a ajutat să îmbunătățim în continuare rata creditelor neperformante, până la 2,5 la sută, ceea ce reflectă situaţia foarte bună a activelor noastre. Suntem mulțumiți de nivelul de lichiditate și capitalizare: indicele capitalului comun de rang 1 este de 13,7 la sută, confortabil peste cerințele de reglementare. Vrem să împărțim rezultatul bun din 2019 cu acționarii noștri și, prin urmare, la adunarea generală anuală vom propune creșterea dividendului la 1,50 euro pe acțiune.”

Venitul net din dobânzi a crescut – în principal în Republica Cehă, dar și în România și Ungaria – la 4.746,8 mil. EUR (+3,6%; 4.582,0 mil. EUR). Venitul net din taxe și comisioane a crescut la 2.000,1 mil. EUR (+4,8%; 1.908,4 mil. EUR), susținut în principal de veniturile mai mari din serviciile de plăți, brokeraj de asigurări și administrarea de active. În timp ce venitul net din tranzacționare a crescut semnificativ la 318,3 mil. EUR (-1,7 mil. EUR), indicatorul câștiguri/pierderi aferente activelor financiare măsurate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere a scăzut la -24,5 mil. EUR (195,4 mil. EUR), evoluția celor doi indicatori fiind determinată de efectele de evaluare ca urmare a fluctuațiilor ratelor de dobândă. Venitul operațional a crescut la 7.255,9 mil. EUR (+4,9%; 6.915,6 mil. EUR). Creșterea cheltuielilor administrative generale până la 4.283,3 mil. EUR (+2,4%; 4.181,1 mil.
EUR) s-a datorat în principal unor cheltuieli de personal mai mari, în valoare de 2.537,1 mil. EUR (+2,5%; 2.474,2 mil. EUR). Indicatorul „alte cheltuieli administrative” include contribuțiile pentru schemele de garantare a depozitelor care au crescut la 104,8 mil. EUR (88,6 mil. EUR). Deprecierea și amortizarea au crescut la 541,0 mil. EUR (472,0 mil. EUR) pe fondul aplicării pentru prima dată a noului standard de raportare financiară a contractelor de leasing (IFRS 16), începând cu 1 ianuarie 2019, în timp ce un efect pozitiv corespunzător a fost înregistrat de indicatorul alte cheltuieli administrative. Per ansamblu, profitul operațional s-a majorat la 2.972,7 mil. EUR (+8,7%; 2.734,6 mil. EUR). Raportul cost/venit s-a îmbunătățit la 59,0% (60,5%).

Datorită alocării nete de provizioane în Austria și Slovacia, atât pe segmentul clienților de retail, cât și pe cel al companiilor, rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la -39,2 mil. EUR, sau, ajustat pentru alocările nete de provizioane pentru angajamente și garanții acordate, la 7 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți (eliberări nete de 59,3 mil. EUR, -3 puncte de bază). Impactul pozitiv s-a datorat venitului semnificativ obținut din recuperarea creditelor deja scoase din bilanț, în principal în Republica Cehă, Ungaria și România, precum și din eliberarea de provizioane pentru angajamente și garanții acordate în Austria, Republica Cehă și România. Rata creditelor neperformante calculată la valoare brută s-a îmbunătățit din nou la 2,5% (3,2%). Rata de acoperire a creditelor neperformante a fost de 77,1% (73,4%).
Poziția „alte rezultate operaționale” s-a situat la -628,2 mil. EUR (-304,5 mil. EUR). Deterioarea acestui indicator s-a datorat unui provizion în valoare de 153,3 mil. EUR constituit pentru pierderile preconizate ca urmare a unei hotărâri a Înaltei Curți de Justiție din România în legătură cu activitatea unei subsidiare locale, precum și ca urmare a ajustării pentru deprecierea fondului comercial în Slovacia, în valoare de 165,0 mil. EUR. Acest indicator include și cheltuielile cu contribuțiile anuale la fondurile de rezoluție care au crescut, în special în Republica Cehă, la 75,3 mil. EUR (70,3 mil. EUR). Taxele pe operațiunile bancare au crescut până la 128,0 mil. EUR (112,2 mil. EUR), incluzând aici o taxă bancară din România în valoare de 11,0 mil. EUR de plătit pentru prima oară în anul de raportare.
Taxa pe participațiile minoritare a crescut la 440,9 mil. EUR (369,1 mil. EUR), pe fondul unor rezultate semnificativ mai bune ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societății mamă a scăzut la 1.470,1 mil. EUR (-18,0%; 1.793,4 mil. EUR), ca urmare a unor efecte cu caracter excepțional.
Capitalul total excluzând elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 19,0 mld. EUR (31 decembrie 2018: 17,9 mld. EUR). După aplicarea deducerilor și filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, CRR final) s-a situat la 16,3 mld. EUR (+4,9%; 15,5 mld. EUR). Fondurile proprii totale (CRR final) s-au situat la 22,0 mld. EUR (20,9 mld. EUR). Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piață și operaționale, CRR final) au crescut la 118,6 mld. EUR (115,4 mld. EUR). Indicele capitalului comun de rang 1 (CET1, CRR final) s-a situat la 13,7% (13,5%), iar indicele de capital total la 18,5% (18,1%).
Activele totale au crescut la 245,7 mld. EUR (236,8 mld. EUR). Numerarul și echivalentele de numerar au scăzut semnificativ la 10,7 mld. EUR (17,5 mld. EUR), în timp ce creditele și avansurile către instituțiile de credit s-au majorat la 23,1 mld. EUR (19,1 mld. EUR). Portofoliul net de credite și avansuri către clienți a crescut la 160,3 mld. EUR (+7,3%; 149,3 mld. EUR), pe fondul continuării creșterii creditării în toate piețele principale. În privința pasivelor, depozitele de la bănci au scăzut la 13,1 mld. EUR (17,7 mld. EUR), iar depozitele de la clienți au continuat să crească considerabil – pe toate piețele în care Erste Group este prezent – și au ajuns la 173,8 mld. EUR (+6,9%; 162,6 mld. EUR). Raportul credite/depozite s-a situat la 92,2% (91,8%).

PERSPECTIVE
Erste Group are ca obiectiv în 2020 o rată a capitalului tangibil (ROTE) de peste 10%. Creşterea economică pozitivă, însă moderată, anticipată pentru pieţele principale Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Croaţia, Serbia şi Austria, precum și o îmbunătățire a indicatorului „alte rezultate operaționale”, care a fost afectat negativ de efecte cu caracter excepțional în 2019, ar trebui să fie factori de susţinere pentru atingerea acestui obiectiv. Pe de altă parte, o încetinire a creșterii economice globale sau regionale precum și potențialele riscuri politice sau de reglementare – încă necuantificabile – ar putea pune în pericol atingerea țintei.
În 2020, evoluția pozitivă a economiei ar urma să se reflecte în rate de creștere (creștere reală a PIB) de 2-4% pentru toate piețele principale ale Erste din Europa Centrală și de Est. Este de așteptat ca restul indicatorilor să rămână la un nivel robust. Rata șomajului ar urma să rămână la minime istorice – în Republica Cehă și în Ungaria acest indicator este deja la unul dintre cele mai reduse nivele din UE. Se estimează că inflația va rămâne în general stabilă. Pozițiile competitive puternice ar trebui să genereze din nou surplusuri de cont curent în majoritatea țărilor.
De asemenea, e de așteptat ca situația fiscală și nivelul datoriei publice să rămână solide. Austria ar urma să înregistreze o creștere economică dinamică, de 1,3%. Per ansamblu, creșterea continuă să fie alimentată de cererea internă în toate economiile. Contribuția exporturilor este prognozată ca fiind neutră.
În acest context, Erste Group se aşteaptă la o creştere de 4-6% a creditării nete. În pofida ratelor negative ale dobânzilor din zona euro, dar sprijinit de creșteri moderate ale dobânzilor pe termen scurt în Republica Cehă și Ungaria, venitul net din dobânzi ar urma astfel să crească în continuare în 2020. Venitul net din taxe și comisioane, a doua componentă-cheie, este, de asemenea, așteptat să crească. La fel ca în 2019, un impact pozitiv va veni din administrarea de active, brokerajul de asigurări și serviciile de plată. Majoritatea celorlalte componente de venit vor fi stabile, în general. Luând în calcul performanța din 2019, venitul net din tranzacționare și rezultatele obținute din reevaluarea la valoarea justă ar urma să fie mai mici. Per ansamblu, venitul operațional ar urma să crească în continuare în 2020. Cheltuielile operaționale sunt estimate să crească în 2020, parțial ca urmare a creșterilor
salariale anticipate pe toate piețele principale ale Erste Group.

Cu toate acestea, în 2020, Erste Group va continua să investească în IT și, prin urmare, în viitoarea sa
competitivitate. Accentul se va pune pe modernizarea progresivă a IT-ului, digitalizarea back-office-ului, precum și pe implementarea și extinderea la nivel de grup a platformei digitale George. Vom continua cu extinderea George în Ungaria și Croația în 2020. Ambiția pentru 2020 este să obținem creșteri ale veniturilor mai mari decât cele ale cheltuielilor, deși va fi mai dificil comparativ cu anul 2019, având în vedere presiunea crescută pe venit. Per ansamblu, profitul operațional este estimat să crească în 2020.
Costurile de risc ar urma să rămână la un nivel coborât în 2020, într-un mediu marcat de dobânzi reduse. Deși prognoze precise sunt dificil de făcut în contextul actual, Erste Group se așteaptă la costuri de risc sub 20 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți. Contextul macroeconomic solid, deși cu rate de creștere mai mici, ar trebui să sprijine calitatea activelor la fel cum o va face și portofoliul de credite diversificat și bine echilibrat.
Ne așteptăm la o îmbunătățire a indicatorului „alte rezultate operaționale” datorită lipsei efectelor cu caracter excepțional care au avut un impact semnificativ în 2019. Estimând o cotă de impozitare de sub 20% şi o taxă pe participaţiile minoritare la un nivel la fel de ridicat, Erste Group are ca obiectiv o rată a capitalului tangibil (ROTE) de peste 10%.
Potenţiale riscuri privind perspectivele sunt evoluția dobânzilor care să difere de estimări; riscurile politice sau cele de reglementare ce pot viza băncile, riscurile geopolitice și cele economice globale, precum și potențialele efecte economice negative cauzate de răspândirea corona virusului.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0