Rezultate foarte bune pentru Banca Comercială Carpatica

banci3Banca Comercială Carpatica a înregistrat la sfârşitul anului financiar 2012 un profit brut de 30,3 milioane lei, comparativ cu o pierdere de 39,2 milioane lei în 2011.  Rezultatele înregistrate la 31 decembrie 2012 se situează cu 78,2% peste valoarea bugetată de 17 milioane lei. Profitul net la sfârşitul anului 2012 este de 25 milioane lei.

La 31.12.2012 s-a consemnat şi o creştere substanţială a activelor totale, de la 3.870 milioane lei, la 31.12.2011, la 4.732 milioane. lei, respectiv cu 22,3%.

Capitalurile proprii se situează la un nivel de 369 milioane lei, cu 17,9% mai mari decât la finalul anului 2011. Activele financiare disponibile în vederea vânzării la sfârşitul exerciţiului financiar 2012 sunt în valoare de 2.588 milioane lei, cu 39,3% peste nivelul înregistrat la 31.12.2011 de 1.857 milioane lei. Soldul creditelor şi creanţelor a înregistrat o creştere cu 12,7%, până la valoarea de 1.215 milioane lei. Depozitele atrase de la clientela nebancară au înregistrat o creştere cu 2,1% faţă de anul anterior, atingând valoarea de 2.490 milioane lei.

Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 19,2%, respectiv de la 236,9 milioane lei în 2011, la 282,5 milioane lei în anul 2012, în timp ce  cheltuielile cu dobânzile au avansat cu 41,1%, de la 140,2 milioane lei la 197,9 milioane lei în 2012.

Deprecierea activelor financiare ¨C împrumuturi şi creanţe a înregistrat o creştere nesemnficativă în 2012 comparativ cu anul financiar 2011, respectiv cu 2,7%, de la 47,8 milioane lei, la 49,1 milioane lei.

Raportul credite acordate clientelei /depozite atrase înregistrează un nivel de 59,1%. Solvabilitatea la 31.12.2012 a fost de 10,65%, înaintea auditării rezultatului. Profitul operaţional realizat în exerciţiul financiar 2012 se situează la un nivel de 79.432 milioane lei, fiind de nouă ori mai mare faţă de rezultatul operaţional realizat în anul 2011.

Banca Comercială Carpatica şi-a adaptat în mod constant portofoliul de produse în concordanţă cu cerinţele pieţei. De asemenea, şi-a concentrat atenţia spre activitatea de vânzare şi de consolidare a portofoliului de clienţi.  Astfel, creditele noi acordate clienţilor IMM&Corporate s-au situat la un nivel de 140 milioane euro, în creştere cu 84%, comparativ cu anul 2011. Pe segmentul Retail, activitatea de creditare a rămas constantă faţă de perioada similioaneară din 2011, cu un volum de credite noi acordate de peste 13 milioane. EUR.

„Banca Comercială Carpatica a reuşit să reziste şocurilor de pe piaţa bancară românească, anul 2012 fiind incheiat cu rezultate financiare pozitive. Trendul crescător va fi păstrat şi în 2013, strategia fiind de consolidare a capitalului şi de susţinere a activelor băncii. Nu mai suntem o bancă de talie mică şi treptat ne impunem pe piaţă. Rezultatul este notabil atât din punct de vedere al eforturilor făcute, cât şi considerând situaţia generală a băncilor la momentul actual.  Noi ne-am depăşit ţintele propuse prin realizarea unui profit mai mare decât cel bugetat şi am crescut pe toate liniile de business.” declară  Ion Dobrică, Preşedintele Directoratului.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0