AFIN IFN SA – instituție financiară nebancară, inițiativă a operatorilor din economia socială

AFIN IFN SA – instituție financiară nebancară, inițiativă a operatorilor din economia socială

Autor: Bogdan Merfea

AFIN este prima instituție financiară nebancară (IFN) din România, cu capital privat majoritar romanesc, care va oferi soluții financiare alternative dedicate sectorului economiei sociale. Instituția își propune să faciliteze accesul la finanțare pentru operatorii economici cu impact social și de mediu. AFIN IFN SA este și primul proiect de investiții sociale participativ din țara noastră. Capitalul de start a fost constituit prin aportul a peste 170 de acționari fondatori – majoritatea ONG cu activitate economică, societăți comerciale cu scop social,  lucrători din sector și persoane fizice sau juridice care au aderat la misiunea organizatiei.  Instituția, care este în curs de autorizare la BNR, va fi primul IFN din România care va funcționa ca întreprindere socială autorizată conform legii.

AFIN IFN SA – prima instituție financiară nebancară (IFN) cu capital privat, dedicată exclusiv sectorului economiei sociale din România, este inițiativa consorțiului format din Fundația „Alături de Voi” România, Federația Europeană a Băncilor Etice și Alternative (FEBEA) și Patria Credit IFN.

Procesul înființării AFIN IFN SA a început acum aproape 2 ani, când a fost obținută o finanțare din partea Comisiei Europene pentru dezvoltarea unei instituții de finanțare alternativă dedicată operatorilor din economia socială din România.

După o etapă de aproape 6 luni dedicată constituirii capitalului social minim de start, în care 172 de acționari fondatori s-au angajat cu diverse sume la constituirea acestuia, la sfârșitul lunii mai 2022, AFIN IFN SA a fost întregistrată oficial la Registrul Comerțului ca societate pe acțiuni.

În prezent AFIN este în curs de autorizare la BNR ca instituția financiară nebancară. După această etapă, instituția va începe să opereze, oferind împrumuturi (credite pentru capital de lucru, credite pentru investiții, credite punte pentru cofinantare fonduri europene etc), dar și consultanță de specialitate.

Planul operațional presupune ca în primii 5 ani de activitate, AFIN să ofere 500 de împrumuturi noi cu valori medii semnificativ mai mici decât cele oferite de sistemul financiar-bancar, atingând după această perioadă un portofoliu între 8 și 9 milioane de euro.

„Având în vedere accesul mai anevoios la finanțare al operatorilor din economia socială, am  pornit de la ideea că cea mai bună soluție este crearea unei instituții financiare nebancare, având în vedere și modelele de bună practică din Europa, dar și experiența noastră cu finanțarea unor operatori bancabili doar într-o mai mică măsură. Modelul operațional presupune ca AFIN să ofere cu preponderenta credite de valoare  mică operatorilor economici cu impact social. Urmărim și crearea unor scheme de garantare, care să fie translatate către targetul nostru de clienți, astfel încât să oferim produse cu garanții minime sau chiar fără garanții”, explică Bogdan Merfea, social banking promotor și co-fondator AFIN IFN SA.

În fiecare an, creșterea capitalului AFIN va fi corelată cu creșterea portofoliului de credite, în corelație cu performanțele pieței. Majorarea capitalului social se va face atât prin obținerea de noi resurse de la finanțatori externi, cât și prin aportul investitorilor privați autohtoni.

Întreprinderile sociale din România – dificultăți în accesarea de credite

Cifrele arată că sectorul economiei sociale – denumit  și „al treilea sector” – nu mai poate fi ignorat. La nivel european sunt peste 2,8 milioane de organizații și entități de economie socială, care oferă peste 13 milioane de locuri de muncă. Contribuția la PIB-ul european a acestui sector este de aproximativ 10 la sută.

În România, cele 205.000 de entități din domeniul economiei sociale au peste 165.000 de angajați (potrivit datelor de la INS), adică 3,3 la sută din forța de muncă totală.  Dintre acestea, 20.000 generează venituri de peste 10.000 euro pe an.

Deși numărul organizațiilor din acest sector s-a multiplicat în ultimii ani, operatorii economici cu impact social din România continuă să se confrunte cu provocări în a accesa un împrumut.

Potrivit datelor dinBarometrul accesului la finanțare al întreprinderilor sociale din România”– coordonat de Ancuța Vameșu, expert în economie socială, mai mult de jumătate dintre operatorii economici cu impact social din România (55%) folosesc surse proprii pentru a-și dezvolta sau pentru a demara activități economice. Același document arată că numai 2 la sută din întreprinderi respondente au accesat în ultimii 3 ani un credit pentru investiții și doar 1 la sută au obținut un credit pe termen scurt.

„Realitatea arată că, în prezent, în România, entitățile de economiei socială,  ONG-urile cu activități economice și societățile comerciale cu scop social – întreprinderile sociale, suferă de capitalizare scăzută. La acest aspect se adaugă faptul că multe dintre instituțiile financiare  nu cunosc  specificitățile și modul de operare și organizare al acestui tip de  întreprinderi. Fondurile europene dedicate acestui sector s-au focalizat în primul rând pe start-up-uri, dar întreprinderile sociale mature, înființate în ultimii ani, au rămas în continuare fără surse de finanțare pentru scalare, digitalizare, inovare, iar aceste lucruri le afectează competitivitatea și sustenabilitatea în piață. Lipsa unei metodologii de evaluare a indicatorilor sociali și de impact – care au legătură cu rațiunea de a exista a acestor entități – fac ca piața finanțărilor să ofere un număr extrem de redus de produse bancare destinate acestui sector și chiar, mai mult, să considere întreprinderile sociale cu risc ridicat la creditare (conform normelor tradiționale de evaluare)”, explică Ancuța Vameșu, expert economie socială & Președinte RISE – Rețeaua română a întreprinderilor sociale de inserție și membru fondator AFIN IFN SA.

Un alt model de a finanța antreprenorii sociali

AFIN IFN SA își propune să vină cu o nouă abordare a politicii de finanțare, adaptată specificului economiei sociale. Instituția va fi capabilă să facă analiza în urma căreia se va lua decizia de creditate ținând cont atât de viabilitatea economică și financiară a proiectului, cât și de indicatori de impact social, specifici operatorilor din acest sector. „Abordarea va fi ușor diferită, mai flexibilă, prin oferirea de produse adaptate și inovative, dar cu accent pe prudențialitate. Vom acorda consultanță și suport pe toată perioada derulării creditului, fiind un partener de drum pentru clienții noștri, pe care dorim să îi sprijinim să își crească activitatea economică, să se dezvolte și să devină bancabili prin comportament de plată dovedit, prin capabilități tehnice și financiare”, explică Bogdan Merfea.

Din punct de vedere al distribuției portofoliului de credite, 30 la sută dintre clienți vor fi întreprinderi care fac inserție prin muncă. O altă treime va fi reprezentată de entități care activează în comunități defavorizate, 30 la sută de organizații care aduc schimbări sociale majore, iar restul de 10 la sută vor fi clienți care activează în domeniul economiei circulare. De altfel, se vor urmări proiectele care își dovedesc sustenabilitatea din punct de vedere a tranziției verzi și inovării sociale.

Un model operațional construit pe 2 piloni

Ca și model operațional, AFIN IFN SA se va baza pe doi piloni principali. Pe de o parte componenta de finanțare va fi operată prin intermediul IFN. Pe de altă parte,va exista Social Finance Association (SFA), un ONG care va completa pilonul financiar al AFIN cu asistență specializată și know-how în domeniul finanțării sociale și prin co-finanțare pentru diferite proiecte .

„Rolul acestui ONG este extrem de important, pentru că prin intermediul Social Finance Association vom pregăti operatorii economici pentru comportament de creditare performant și îi vom susține pentru o dezvoltare sustenabilă, astfel încât, în timp, să devină eligibili și  în sistemul bancar. Acest model operațional, în care va apărea și componenta de risksharing sau garantare, va contribui decisiv la înlăturarea barierelor de finanțare pentru operatorii din economia sociala de dimensiuni mici si medii, precum și la realizarea unui fundament mai solid al  ecosistemului de finanțare de care economia socială românească are atât de multă nevoie”, explică Bogdan Merfea, social banking promotor și co-fondator AFIN IFN SA.

SFA își propune să susțină întreprinzătorii locali să depășească barierele de ordin financiar, oferindu-le consultanță, suport tehnic în vederea facilitării accesului la finanțare pentru întreprinderile din economia socială, programe pentru perfecționarea capacităților manageriale și educației financiare și chiar acordarea de granturi nerambursabile.

 „Pentru a avea acces la finanțare, întreprinderile sociale au adesea nevoie de o capacitate consolidată pentru a deveni mai sustenabile din punct de vedere financiar și mai puțin dependente de subvențiile publice”, spune Angela Achiței, președintele Fundației „Alături de Voi” România și co-fondator AFIN IFN SA.

Cine sunt acționarii fondatori AFIN

AFIN este primul IFN înființat printr-un proiect de investiție socială participativă. În perioada octombrie 2021 – martie 2022, persoane fizice și juridice au investi în instituția finanțatoare, pornind de la un tichet minim de 1.500 de lei.

La data înființării AFIN IFN SA la Registrul Comerțui erau înregistrați 172 de acționari fondatori și un capital social de 1.225.000 lei. Este vorba de 47 de persoane juridice –22 de ONG, 23 de societăți comerciale  (dintre care 10 sunt întreprinderi sociale) din domenii cum ar fi educație, formare  profesională, resurse umane, comunicare, 2 PFA – cât și 125 de persoane fizice  – inclusiv lucrători din sector, care s-au angajat cu diverse participații la constituirea capitalului social.

Persoanele interesate pot în continuare deveni acționari ale AFIN IFN SA, prin transmiterea unei scrisori de angajament și virarea sumei destinată capitalului social. Următoarea ședință AGA în care se va decide majorarea de capital  va fi în toamna acestui an.

Primul IFN cu misiune socială

Proiectul AFIN IFN SA își dovedește unicitatea și prin misiunea socială asumată. „AFIN va fi primul IFN din România care și-a stabilit prin actul constitutiv o misiune socială, urmărind cu prioritate acordarea de sprijin financiar operatorilor economici cu impact social și de mediu. AFIN IFN SA va funcționa ca o întreprindere socială, ceea ce înseamnă că, pe lângă alte elemente, 90 la sută din profitul acestei instituții va fi reinvestit”, explică Angela Achiței, președintele Fundației „Alături de Voi” România și co-fondator AFIN IFN SA.

Conservarea acestei misiuni va fi garantată atât prin actul constitutiv semnat de toți acționarii, cât și de către membrii din Board și Advisory Board. Consiliul de conducere este format din specialiști cu experiență relevantă în domeniul economiei sociale, cu spirit antreprenorial dovedit inclusiv cu recunoaștere la nivel european – ADV România în 2016, a câștigat premiul EY Social Entrepreneur of theYear, iar în 2021 a fost unul dintre finaliștii competiției europene „Social Economy Award”. Nu în ultimul rând, echipa de conducere este formată din specialiști cu o capacitate excelentă de a administra instituții financiare nebancare.

În România este nevoie să se dezvolte urgent un ecosistem financiar adecvat, capabil să ofere un sprijin eficace organizațiilor din economia socială. Pentru asta este nevoie să se dezvolte instrumente financiare flexibile și adaptate nevoilor concrete și specifice ale întreprinderilor sociale din România. AFIN IFN SA este  parte din soluție fiind  prima instituție de finanțare alternativă cu capital privat dedicată exclusiv acestor operatori economici cu impact social, contribuind astfel la dezvoltarea economiei sociale, creșterea incluziunii și eradicarea sărăciei.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0