Avansul PIB din 2019, păstrat la 4,1% în varianta semidefinitivă. Modificări majore în structura de formare și consum

Deși rezultatul economiei pe anul 2019 a fost ajustat în minus cu circa 1,6 miliarde lei în termeni nominali, avansul în termeni reali a fost păstrat la valoarea de 4,1%, potrivit datelor comunicate de INS. Astfel, baza de raportare pentru 2020 a fost reașezată ușor mai jos, ceea ce va avea un efect favorabil asupra diminuării scăderii economice pe anul trecut.

Concret, de la 1.059.803,2 miliarde lei în varianta provizorie s-a ajuns la 1.058.190,3 miliarde lei în varianta semidefinitivă. Reamintim că rezultatul anunțat imediat după terminarea unui anumit an este doar provizoriu, se rectifică după un an în varianta semidefinitivă și rămâne „bătut în cuie” de-abia după doi ani, în așa-numita variantă definitivă. Explicația menținerii neschimbate a creșterii PIB în pofida scăderii exprimate în milioane lei prețuri curente constă în ajustarea simultană în jos a deflatorului (cu care face trecerea în termeni reali prin ajustarea la prețurile perioadei de bază), de la 6,9% la 6,8% (vezi tabelul).

PIB 2019

.                                                Date provizorii            Date semidefinitive             Diferențe

Mil. lei prețuri curente            1.059.803,2               1.058.190,3                             -1.612,9

Creșterea reală (%)                 +4,1                             +4,1                                         0

Deflator (%)                              6,9%                            6,8%                                        -0,1pp

Sursa: INS

Evoluția PIB în perioada 2009 – 2019

INS a recalculat și datele din urmă referitoare la creșterea economiei românești din 2005 încoace. Iată cum se prezintă evoluția din perioada 2009 – 2019 conform celei mai recente statistici oficiale, cu observația că revenirea la nivelul din 2008 s-a făcut în 2014 iar în 2019 s-a ajuns la un nivel cu aproape 28% mai mare (creșterea PIB/locuitor a fost mai mare, prin scăderea populației).

Creşterea PIB-ului României în perioada 2008 – 2018

Anul                2009    2010    2011    2012    2013    2014     2015    2016    2017    2018    2019

Creștere PIB    -5,5      -3,9      +1,9     +2,0     +3,8     +3,6       +3,0     +4,7     +7,3     +4,5     +4,1*

2008=100        94,5     90,8     92,5     94,4     98,0     101,5     104,5   109,5   117,5   122,7   127,8

Sursa: INS, date semidefinitive

IT-ul reevaluat puternic în plus, dinamica pe consum inversată între populație și administrație

În ce priveşte modificarea contribuțiilor la formarea și creșterea PIB 2018 între varianta provizorie și varianta semidefinitivă, se remarcă o reevaluare puternic în sus a rezultatului din sectorul de informații și comunicații (de la 8,1% la 16,8%, cu o creștere de la 0,4 puncte procentuale la 0,9 pp pe creșterea PIB).

Interesantă și rocada majoră făcută în dinamică și impact pe două segmente economice conexe, construcțiile și tranzacțiile imobiliare ( din care ar rezulta că PIB-ul crește mai degrabă din vânzare și din realizarea de locuințe sau alte obiective de investiții). Precum și dublarea contribuției sectorului public la creșterea economică, bazată metodologic corect pe simpla majorare a salariilor.

Modificările contribuțiilor la dinamica și creșterea PIB 2019 între varianta provizorie și varianta semidefinitivă

Sector economic                                             Dinamica                                 Contribuția la creșterea PIB

.                                                                  Provizoriu            Semidefinitiv  Provizoriu       Semidefinitiv

Agricultură                                                      -3,2                  -5,0                   -0,1                  -0,2

Industrie                                                          -1,5                  -0,6                   -0,3                  -0,1

Construcții                                                      17,3                 7,0                      1,0                   0,4

Comerț                                                               5,1                   3,2                   0,9                   0,6

Informații, comunicații                                   8,1                   16,8                 0,4                   0,9

Intermedieri financiare și asigurări             -0,8                  -3,8              0,0                   -0,1

Tranzacții imobiliare                                       5,7                   12,0                 0,4                   0,9

Activități profesionale                                   5,7                   6,9                        7,4                   7,8

Admin. publică, învăț., sănătate etc.          2,5                   4,8                        0,3                   0,6

Activități de spectacole                                 7,5                   4,9                        0,3                   0,1

Valoare adăugată brută                                3,6                   4,0                        3,3                   3,6

Impozite nete pe produs                             8,5                   5,3                        0,8                   0,5

PIB                                                                  100                  100                  4,1                   4,1

Cam îngrijorătoare repoziționarea rezultatului pe zona de intermedieri financiare și asigurări (de la un marginal -0,8%, la un semnificativ -3,8%). Precum și declinul sectorului agricol, majorat în urma calculelor semidefinitive de la -3,2% la -5%, cu efect în dublarea contribuției negative la rezultatul economic general.

În ce privește contribuția categoriilor de utilizări în structura PIB pe 2019, se poate observa că, spre deosebire de varianta provizorie, la recalculare s-a constatat că administrația și nu gospodăriile populației a beneficiat în măsură mai mare de avansul economiei. Totodată, formarea brută de capital fix a fost mai ponderată decât s-a apreciat inițial (de la 18,2% s-a coborât la 13%).

Modificările contribuțiilor categoriilor de utilizări la dinamica și structura PIB în 2019

Sector economic                                             Dinamica                                 Contribuția la creșterea PIB

.                                                                   Provizoriu            Semidefinitiv  Provizoriu       Semidefinitiv

Consum final efectiv total                              6,0                   4,7                        4,8                   3,8

-Populație                                                        6,4                   4,6                        4,5                   3,3

-Administrație                                                 3,4                   5,0                        0,3                   0,5

Formarea brută de capital fix                      18,2                 13,0                  3,8                   2,7

-Export de bunuri și servicii                         4,6                   4,6                        2,0                   1,9

-Import de bunuri și servicii                        8,0                   6,8                        3,6                   3,1

Exportul net                                                    n.a.                  n.a.                  -1,6                  -1,2

Variația stocurilor                                           n.a.                  n.a.                  -2,9                  -1,2

PIB                                                                   4,1                   4,1                        4,1                   4,1

Pe partea de schimburi externe, exporturile reale au fost reașezate foarte puțin în jos dar ritmul de creștere al importurilor s-a redus de la 3,6% la 3,1%, ceea ce a îmbunătățit efectul negativ pe PIB per total cu 0,4 puncte procentuale. Dar cea mai importantă modificare, în baza căreia au fost compensate scăderile pe toată linia cu excepția administrației, a fost ajustarea considerabilă a variației stocurilor în formarea PIB, de la -2,9 pp la doar -1,2 pp.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0