BNR – rezultat financiar în creștere semnificativă

Potrivit raportului de activitate, veniturile totale realizate de BNR în anul 2019 s-au ridicat la circa 3,07 miliarde lei (+22,6 la sută față de prevederile bugetare) în timp ce cheltuielile s-au situat la doar 1,27 miliarde lei (-26,5% față de prevederile bugetare), ceea ce a condus la un rezultat financiar pozitiv semnificativ mai bun decât în anii anteriori.

Rezultatul operațional de circa 1,9 miliarde lei a fost cu 27% mai bun față de 2018 și cu un ordin de mărime peste cel din 2017. Dinamica veniturilor totale s-a înregistrat pe fondul evoluției favorabile a realizărilor aferente majorității categoriilor de venituri, un impact pozitiv semnificativ fiind generat de evoluția veniturilor din administrarea activelor și pasivelor în valută.

Rezultatul operațional al exercițiilor financiare din 2018 și 2019 (mii lei)

Activitatea                                                     Rezultat operațional

……………………………………..                                  2019              2018            Variație

Politica monetară                                          -119.632         -96.174           24%

Administrare active și pasive în valută       2.570.597     2.087.794        23%

Emisiune monetară și decontare plăți        -39.363           -40.609           -3%

Alte operațiuni                                                -505.800         -455.313         11%

Rezultat operațional total                             1.905.802        1.495.698      36%

Sursa: Raport BNR 2019

După ajustarea ceva mai complexă din contabilitate, profitul obținut a fost calculat la aproape 1,8 miliarde de lei, cu peste un miliard de lei superior celui planificat (în valoare de circa 773 milioane lei). Acest rezultat, de peste 2,3 ori mai mare, a rezultat, în principal, ca urmare a depășirii nivelurilor programate ale veniturilor totale.

Conform legii 312/2004 privind Statutul BNR, 80% din veniturile nete ale Băncii au luat calea bugetului de stat, alimentat astfel cu circa 1,44 miliarde lei sau 0,14% din PIB. Totodată, aproximativ 216 milioane lei (60% din banii rămași după prelevarea cotei cuvenite bugetului public) au fost alocați pentru majorarea rezervelor statutare iar cele 144 milioane lei rămase urmează a fi repartizate în anul 2020 conform prevederilor legale.

Evoluția rezultatului financiar al BNR (2017 – 2019)

Anul                                                                   2017                2018                2019

Rezultat financiar (mii lei)                           186.715         1.183.363        1.797.292

Suma trimisă la bugetul de stat (mii lei)  149.372          946.690           1.437.506

Sursa: rapoarte BNR 2018 și 2019

Poziția financiară a BNR și-a menținut soliditatea, capitalul propriu al instituției înregistrând la 31 decembrie 2019 un avans important (25 562 827 mii lei, respectiv +36% față de cele 18.795.544 mii lei consemnați la 31 decembrie 2018), pe fondul unor diferențe favorabile mai mari cu 40% rezultate din reevaluarea deținerilor de aur monetar și valută. Astfel, Banca Centrală a continuat să își consolideze poziția financiară, în contextul urmăririi realizării obiectivului de menținere a stabilității prețurilor și administrării eficiente a activelor și pasivelor în valută.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0