BRD – GSG a înregistrat un profit net de peste 263 milioane lei în primul trimestru din 2022

BRD – GSG a înregistrat un profit net de peste 263 milioane lei în primul trimestru din 2022

Un prim trimestru foarte bun și pentru BRD GSG. Conform bilanțului publicat activele grupului au urcat la 73,13 miliarde lei, din care cele ale băncii sunt în valoare de 71,01 miliarde. Soldul creditelor la 31 martie era de 33,48 miliarde lei, din care cele ale băncii erau de 32,76 miliarde lei. Soldul depozitelor la nivel de grup era de 53,33 miliarde lei în timp ce la nivel de bancă acesta se plasa la 53,49 miliarde lei. Profitul net aferent primului trimestru a fost la nivel de grup în valoare de 263 milioane lei din care banca a *contribuit cu peste 245 milioane lei. Rata creditelor neperformante se plasa la 2,7% în timp ce rentabilitatea capitalurilor a fost de 12%.

 “Economia românească a înregistrat o revenire solidă în 2021. În primul trimestru din 2022, inflația și războiul din Ucraina și-au pus amprenta asupra perspectivelor, atât FMI, cât și Banca Mondială reducând estimările de creștere a PIB-ului României pentru 2022 la aproximativ 2%. Așteptările pozitive sunt legate de Planul Național de Redresare și Reziliență. Într-un context din nou provocator, BRD rămâne pe deplin angajată în îndeplinirea rolului său esențial de a finanța economia într-un mod responsabil. În primul trimestru al anului 2022, creditarea a fost intensă pe toate segmentele. Finanțarea companiilor a înregistrat un avans solid, de două cifre, în dinamică anuală, atât pentru IMM-uri (+30%), cât și pentru marile companii (+13%). BRD a continuat să susțină în mod activ Programul IMM Invest, ajungând la 2,5 miliarde de lei credite aprobate. Creditele nou acordate persoanelor fizice au atins un record al primului trimestru în 2022, creditele pentru locuințe înregistrând cea mai bună producție trimestrială din istorie, un remarcabil +139% față de același trimestru al anului trecut. Bazându-se pe o activitate dinamică de creditare și de tranzacționare, Grupul BRD a obținut în primele trei luni ale anului o performanță financiară solidă. Venitul net bancar a fost mai mare cu 7,5% față de aceeași perioadă a anului 2021, în timp ce creșterea costurilor a fost controlată, în pofida inflației deja cu impact. Cu profilul său puternic, BRD își poate susține cu fermitate clienții și poate fi un partener de încredere pentru economia românească” , a declarat François Bloch, CEO-ul BRD Groupe Société Générale.

Un avânt puternic al activității comerciale

Creditele nete la nivelul grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat un ritm de creștere ridicat, având un avans de +9,2% față de anul precedent la sfârșitul lunii martie 2022. Soldul net al creditelor pe segmentul retail a crescut cu +5,1% an/an, susținut atât de segmentul persoanelor fizice, cât și de cel al întreprinderilor mici. Producția de credite pentru persoane fizice a înregistrat o creștere consistentă de +27% în T1 2022 față de aceeași perioadă a anului trecut, marcând cea mai bună producție din istoria T1, determinată de dinamica puternică a creditelor noi pentru locuințe (+139%). Creditarea companiilor a înregistrat o performanță foarte robustă (+18% an/an), datorată atât activitații dinamice pe segmentul IMM-urilor (+30% an/an), cât și creșterii solide a creditelor acordate companiilor mari (+13% an/an). BRD și-a continuat participarea activă la Programul IMM Invest, cu 289 milioane RON credite aprobate în T1 2022, din care 23% în cadrul subprogramului Agro IMM Invest. Activitatea de leasing a reconfirmat performanța solidă, înregistrând o creștere a portofoliului de +17% YoY.

Depozitele clienților au atins 53,3 miliarde RON, mai mari cu 3,8% față de anul trecut. Avansul depozitelor retail (3,4% an/an) a beneficiat de intrări mai mari în conturile la vedere ale persoanelor fizice și de contribuția importantă a resurselor companiilor foarte mici (+16,5% an/an). Creșterea depozitelor companiilor (+4,8% an/an) s-a bazat pe un avans de două cifre al depozitelor IMM (+14,2% an/an). BRD a continuat să fie un participant foarte activ și în cadrul primei emisiuni de obligațiuni de stat Fidelis destinată investitorilor retail desfășurată în 2022, o sumă de aproximativ 1 miliard de lei echivalent fiind subscrisă prin rețeaua băncii.

Performanță dinamică a veniturilor

Veniturile totale ale Grupului BRD au atins 810 milioane RON, mai mari cu +7,5% față de T1 2021. Veniturile nete din dobânzi au înregistrat o creștere sensibilă (+9,8% an/an), susținută de o dinamică foarte bună a volumelor de credite, în timp ce efectul pozitiv al creșterii ratelor de dobândă începe să se reflecte progresiv asupra veniturilor. Veniturile nete din comisioane au crescut cu 3,4% față de anul precedent, beneficiind de volume mai mari de tranzacții ale clienților care au compensat presiunea asupra prețurilor serviciilor bancare zilnice și tranzacționale. Cheltuielile operaționale au totalizat 460 milioane RON în T1 2022. Creșterea acestora a fost menținută la +2,1%, excluzând contribuția mai mare cu 40% la Fondul de Garantare a Depozitelor și la Fondul de Rezoluție (69,2 milioane RON, recunoscută integral în T1 2022, față de 49,4 milioane RON în 2021). Cheltuielile cu personalul au crescut cu 2,5% pe fondul efectului de preț indus de creșterea salariilor, compensat doar parțial de continuarea reducerii structurale de personal. Alte cheltuieli au înregistrat doar o creștere moderată (+1,5% an/an), în principal pe seama impactului deja vizibil al inflației asupra utilităților, și a costurilor de comunicare.

Performanța operațională a înregistrat un nivel ridicat în primele trei luni ale anului, cu o creștere de 9,0% a venitului brut din exploatare, până la 350 milioane RON, comparativ cu 321 milioane RON în T1 2021 (+13,2% an pe an, excluzând contribuțiile cumulate la Fondul de Garantare a Depozitelor și la Fondul de Rezoluție).

Rezultatele financiare solide au fost însoțite de menținerea unei calități foarte bune a portofoliului de credite, reflectată de scăderea în continuare a ratei creditelor neperformante (2,7% la finalul lunii martie 2021) și de creșterea gradului de acoperire cu provizioane a expunerilor neperformante (76,5%). Costul riscului a înregistrat o reducere față de T1 2021, combinând efectele unei performanțe bune de recuperare, dar cu perspective deteriorate având în vedere contextul geopolitic actual (32 milioane RON cheltuială față de 54 milioane RON cheltuială în T1 2021).

Având în vedere toate cele de mai sus, profitul net a crescut cu 18% față de T1 2021, iar ROE a atins un nivel ridicat de 12% în primul trimestru al anului. Rata de adecvare a capitalului s-a situat la 21,4%, iar rata fondurilor proprii de nivel 1 la 19,8% la sfârșitul lunii martie 2022 (după încorporarea profitului din 2021, net de dividendele aprobate), ceea ce reflectă o poziție solidă a capitalului.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0