dr. ec. Mihai Fercală:  Drept la replică faţă de declaraţiile vicepreşedintelui ASF Gabriel Grădinescu din data de 12 mai 2020

dr. ec. Mihai Fercală: Drept la replică faţă de declaraţiile vicepreşedintelui ASF Gabriel Grădinescu din data de 12 mai 2020

În legătură cu declaraţiile vicepreşedintelui ASF Gabriel Gradinescu legate de situaţia de la SIF Transilvanai declar următoarele;
ASF ignoră prevederile decretelor care reglementează starea de urgenţă, care prevăd prelungirea automată a avizelor date de autorităţi pe perioada stării de urgenţă;
ASF ignora decizia ICCJ dată ca urmare a recursului în interesul legii şi anume, decizia nr.24/2017 publicată în Monitorul Oficial , partea I, nr.153/2018 care prelungeşte funcţionarea fostului directorat până se aprobă un nou directorat în mod legal şi este înregistrat şi la ORC Braşov pentru opozabilitate faţă de terţi.
ASF ignoră- oare din neştiinţă sau în mod premeditat- prevederile legii 31/90 art.153.9 pe care îl citează, dar îl interpretează cum vrea ASF. Pentru clarificare, redam textul articolului:
….”(3) Consiliului de supraveghere nu îi pot fi transferate atribuţii de conducere a societăţii”; într-o astfel de situaţie ASF nu are temei legal să decidă că doi membrii ai consiliului de supraveghere pot face rapoarte curente, pot reprezenta societatea în raport cu terţii sau justiţia, pot icheia/rezilia contracte, pot face operaţiuni de plăţi, etc. Da, consiliul are atribuţiile de supraveghere a directoratului şi poate numi şi revocă membrii directoratului, dar într-o şedinţă de consiliu legal convocată conform legii.
De ce nu citează ASF şi litera c) din acelaşi articol şi anume:
….c) verifică conformitatea cu legea, cu actul constitutiv şi cu hotărârile adunării generale a operaţiunilor de conducere a societăţii”;
Cum verifica consiliul conformitatea cu legea, cu actul constitutiv când chiar ASF sfidează această obligaţie, încălcând legea şi interpretând legea cum doresc funcţionarii ASF doar de a-l menţine pe Fraţilă Constantin mebru al consiliului când el încalcă art.15 din Actul constitutiv al SIF Transilvania, art.211 din Codul civil, Regulamentul ASF nr.1/2019?! dacă ASF încalcă legea în operaţiunea de supraveghere de ce să nu încalce legea şi Fratila şi compania?! Dacă ASF nu ar fi încălcat legislaţia nici membri consiliului nu ar fi încălcat-o dar ASF consiliază gruparea Fratila în scopul încălcării legii!
Domnul vicepreşedinte oare nu cunoaşte esenţa administrării în sistem dualist a unei societăţi?!.. cum poate afirma :
…”.informare ce trebuie să fie aprobată cu respectarea prevederilor legale şi statutare de către Consiliul de Supraveghere, singurul organ de administrare şi supraveghere…”;
Deci consiliul de supraveghere nu administrează nimic, doar supraveghează operaţiunile descrise la art.153.9 alin(1) lit. a, b, c, şi nu îi pot fi atribuite operaţiuni executive conform alin(3) din acelaşi articol. Oare cine l-a indus în eroare pe dl.vicepreşedinte cu aşa o deziformare care califică negativ conducerea autorităţii ?! . Chiar şi o persoană fără pregătire juridică poate citi şi înţelege prevederile articolului menţionat!
Oare domnul vicepreşedinte a citit hotărârile instanţelor care au suspendat până la judecarea pe fond a funcţiilor lui Andănuţ şi Moldovan, în special cea de preşedinte de consiliu, respectiv secretar, funcţii obţinute prin hotărâri ilegale şi suspendate de instanţe?!
Oare a citit hotărârea prin care instanţele au suspendat toate modificările făcute de gruparea Fraţilă în regulamentele de funcţionare a consiliului de supraveghere, a suspendat noile comitete create de aceiaşi grupare?!; atunci cum primeşte o documentaţie pentru un nou directorat când ea nu a emanat de la societate şi de la nişte comitete-de nominalizare-in speţă legale, nu a fost decisă de persoane legale, într-o şedinţă de consiliu legal?!
Orice ar dori ASF să facă împotriva fostului directorat, doar din răzbunare sau poate din dorinţa de a aduce un management infracţional la SIF Transilvania, în final va fi anulat de instanţele de judecată iar cei vinovaţi vor trebui să plătescă daune materiale şi morale aduse directoratului legal propus de consiliu şi neavizat încă de ASF sau refuzat la avizare pe motive hilare!

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0