-->

OTP Bank România se bucură de al doilea cel mai mare venit trimestrial înregistrat vreodată

OTP Bank România se bucură de al doilea cel mai mare venit trimestrial înregistrat vreodată

OTP Group anunță rezultatele financiare pe primul trimestru din 2017. Conform raportului publicat la Budapesta, în care rezultatele băncii sunt prezentate consolidat, ajustate în conformitate cu standardele de raportare ale Grupului, OTP Bank România a înregistrat un profit consolidat ajustat după impozitare de 19.1 mil. RON, cu mai mult de două ori decât în primul trimestru al anului 2016 și al doilea cel mai mare venit trimestrial înregistrat vreodată.

Profitul operațional a crescut cu 45% de la an la an, ca urmare a creșterii venitului total cu 5% și a scăderii costurilor operaționale cu 12%. În veniturile totale, venitul net din dobânzi a crescut cu 5%.

În primul trimestru, venitul net din dobânzi a crescut cu 4% de la un trimestru la altul. În linie cu tendințele generale ale pieței, ratele depozitelor s-au redus de la un trimestru la altul.

Cheltuielile operaționale s-au moderat cu 12% de la an la an, ca urmare a unui control riguros al costurilor. Costurile de amortizare au scăzut cu 31% de la an la an, iar cheltuielile administrative au scăzut, de asemenea, cu 5% de la an la an.

Costurile totale de risc au crescut cu 20% de la an la an, influențate atât de provizioane mai mari pentru eventuale pierderi din credite, cât și de alte provizioane. Cu toate acestea, costurile totale de risc au scăzut de la un trimestru la altul cu 57%, în mare măsură datorită efectului de bază al altor provizioane pentru litigii din trimestrul IV.

Volumul de credite cu DPD90+ ajustate la cursul de schimb valutar și fără vânzări și remiteri a crescut cu 22 mil. RON în primul trimestru. Noi intrări s-au produs în special pe segmentul corporate.

Volumele de depozit ajustate la cursul de schimb valutar au crescut cu 4% de la an la an, dar au scăzut cu 2% de la un trimestru la altul, în principal datorită ieșirilor de retail (-3% de la trimestru la trimestru).

Ȋn conformitate cu reglementările locale, la sfârșitul lunii martie, activele băncii au înregistrat 8.347,1 mn RON, iar profitul după impozitare a fost 25,4 mn RON. Rata de adecvare a capitalului băncii a fost de 16,3%, ceea ce semnifică o îmbunătăţire de 1,9% față de trimestrul anterior.

OTP Group a înregistrat în primul trimestru al anului 2017, un profit ajustat de 977 mn RON, cu o creștere semnificativă atât de la an la an (+40%), cât și de la trimestru la trimestru (+136%). Îmbunătățirea s-a datorat reducerii costurilor de risc și moderării ratei efective de impozitare.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0