Pensia medie pentru limită de vârstă în trimestrul IV 2016 – cu peste 7% mai mare față de anul precedent

Pensia medie pentru limită de vârstă în trimestrul IV 2016 – cu peste 7% mai mare față de anul precedent

În trimestrul IV 2016, pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost de 931 de lei, la fel ca și în trimestrul precedent. La pensionarii propriu-ziși, cei care au îndeplinit limita de vârstă legală, s-a înregistrat o majorare a veniturilor de trei lei, până la 1.085 lei. Astfel, ei au beneficiat de o sumă cu 7,2% mai mare față de același trimestru din anul precedent.

De reținut, doar 88,5% dintre pensionari figurează ca aparținînd de asigurările sociale de stat. Ceilalți 11,5% ridică pensia media lunară din România la 958 de lei, ceea ce înseamnă că au o valoare medie a pensiei ce poate fi calculată la 1.167 lei. Adică o valoare cu 25% peste pensia medie comunicată de statistica oficială.

Măsurile luate de factorii de decizie în anii anteriori au descurajat, în mod evident, atât pensionarea anticipată cât și trecerea la pensie anticipată parțială. Datele INS arată atât reducerea numărului de persoane aflate în fiecare dintre aceste situații, cât și un avans mult mai mic al valorii medii aflate în plată, în cazul pensionării anticipate.

Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale și pensia medie lunară pe categorii de pensii

Număr (mii) Pensia medie (lei lunar)
tr.IV 2015 tr.IV 2016 tr.IV 2015 tr.IV 2016 variația
Total 5289 5245 894 958 7,20%
-din care asig. sociale de stat 4683 4677 886 931 5,10%
Limită de vârstă 3930 3961 1012 1082 7,20%
Pensie anticipată 24 22 1070 1111 3,80%
Pensie anticipată parțială 81 72 617 650 5,30%
Invaliditate 662 615 572 572 0,00%
Urmaș 588 572 501 535 6,80%

De reţinut, avansul pensiei medii pe parcursul ultimului an a fost semnificativ mai mare faţă de cel al pensiei medii de asigurări sociale de stat (7,2% faţă de 5,1%, adică la fel ca în cazul limitei de vârstă). Dacă se rezolvă o ecuaţie simplă pentru un elev de gimnaziu, rezultă că majorarea pensiilor care nu sunt de asigurări sociale de stat a fost de +23,4%.

Destul de bizar, numărul persoanelor cu dizabilități s-a redus cu peste șapte procente pe parcursul ultimelor 12 luni. Mai mult, pensia lor medie s-a redus cu 0,7%, de la 581 lei la 577 lei, ceea ce ar merita o investigare mai atentă din partea autorităților abilitate. Pe segmentul pensiilor de urmaș, unde numărul beneficiarilor a scăzut cu trei procente, creșterea a fost una marginală, de doar 0,2%.

Tendința de scădere a raportului dintre salarii și pensii s-a accentuat

Raportul dintre pensia medie nominală netă pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit și contribuția de asigurări sociale de sănătate) și câștigul salarial mediu net a coborât ( după mulţi ani) sub pragul de 50%, în contextul primelor acordate salariaţilor în ultima lună a anului.

Desigur, acest raport ar putea fi în realitate mai mare deoarece așa cum salariații primesc beneficii sub formă de bonuri de masă, tichete cadou, diverse facilități achitate de firmă etc. și pensionarii au transport gratuit, bilete de tratament și diverse facilități din partea statului, ce pot fi și ele convertite în bani, la fel ca și în cazul salariaților. Oricum, însă, tendința de reducere a raportului numeric dintre pensie și salariu este certă (vezi tabelul).

Evoluția raportului dintre pensia medie pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare și câștigul salarial mediu net

Trimestrul I 2015 II 2015 III 2015 IV 2015
2015 60,8 58,6 58,2 54
2016 56,4 53,7 53,3 49,1
Diferenţa -4,4 -4,9 -4,9 -4,9

Diferenţa dintre cele două procentaje, aferente anilor 2015 şi 2016 s-a stabilizat imediat sub pragul de cinci procente, cu observaţia că partea ”pierdută” de la un an la altul faţă de situaţia în care pensiile ar fi păstrat raportul faţă de salarii a crescut de la 7,8% în trimestrul I până la 10% în ultimul trimestru al anului trecut.

Beneficiarii pensiei minime garantate – tot mai puţini

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim
Garantate a fost de 570,1 mii persoane, din care 82% sunt persoane provenite din sistemul asigurărilor sociale de stat iar 18% sunt pensionari proveniți din fostul sistem pentru agricultori. Categorie aflată în scădere numerică rapidă (-20%), din motive de vârstă, ceea ce va permite acomodarea bugetului per total cu creşterea de la 400 de lei la 520 de lei a sumei minime garantate în plată pentru cei rămaşi.

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate

tr.III 2015 tr.III 2016 variație
Număr total (mii pers.) 629 570,1 -9,00%
Din sistemul asigurărilor sociale (mii pers.) 500,3 467,3 -7,00%
Din fostul sistem pentru agricultori (mii pers.) 128,7 102,8 -20,00%

De reţinut, dacă se face raportul între cei 467 de mii de beneficiari ai suplimentării veniturilor pentru a atinge pragul stabilit prin lege şi numărul total de 4,67 milioane, rezultă că aproape exact 10% dintre cei care au contribuit la sistemul de pensii de stat nu au avut dreptul nici măcar la o pensie de 400 de lei. Totuși, numărul celor care beneficiază de sprijin financiar suplimentar față de drepturile câștigate în sistemul asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 9% pe parcursul ultimelor 12 luni.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0